termekdij-jogszabaj-valtozas

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2019. december 01-től 2019. december 31-ig.

 

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

 

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L 310.

 • A Bizottság (EU)  2019/1996  végrehajtási  rendelete  a  Thaiföldi  Királyságból  származó  egyes elkészített  vagy  tartósított  morzsolt  csemegekukorica-termékek  behozatalára  vonatkozó végleges  dömpingellenes  vámnak  az  (EU)  2016/1036/EK  rendelet  11.  cikkének  (2)  bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről
 • A Bizottság (EU)  2019/1997  végrehajtási  rendelete  a  990/2011/EU  végrehajtási  rendelettel  a Kínai  Népköztársaságból  származó  kerékpárok  behozatalára  kivetett  végleges  dömpingellenes vámnak az Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában feladott, akár Indonéziából, Malajziából,  Srí  Lankáról  és  Tunéziából  származóként,  akár  nem  ilyenként  bejelentett kerékpárok behozatalára történő kiterjesztéséről szóló, 2013. május 29-i 501/2013/EU tanácsi végrehajtási  rendelet  tekintetében  a  2019.  szeptember  19-i  C-251/18.  sz.,  Trace  Sport  SAS ügyben hozott ítélet tárgyát képező vizsgálat újbóli megindításáról

 

C 405.

 • Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 • Értesítés a Bíróság C-659/13. és C-34/14. sz. C & J Clark International Ltd és Puma SE egyesített ügyekben hozott ítéletének  a  Kínai  Népköztársaságból  és  Vietnámból  származó  lábbelik behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések tekintetében történő végrehajtásáról

 

L 313.

A Bizottság (EU) 2019/2027 végrehajtási rendelete a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK és az 1067/2008/EK rendelettől, az (EU) 2015/2081 és az (EU) 2017/2200 végrehajtási rendelettől, az 1964/2006/EK  rendelettől,  a  480/2012/EU  végrehajtási  rendelettől,  valamint  az  1918/2006/EK rendelettől a gabonafélékre, a rizsre és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensekhez kapcsolódó 2020. évi behozatali engedélyek benyújtási és kibocsátási határidejének tekintetében való eltérésről

 

L 316.

 • A Tanács (EU) 2019/2073 Határozata az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az  Amerikai  Egyesült  Államok  által  az  Európai  Unióból  származó bizonyos  termékekre  kivetett  emelt  vámokról  szóló  felülvizsgált  egyetértési  megállapodásban (2014)  említett,  kiváló  minőségű  marhahús  behozatalára  vonatkozó  vámkontingens  egy részének az Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről
 • A Bizottság (EU)  2019/2074  felhatalmazáson  alapuló  rendelete  az  (EU)  2017/625  európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unióból származó és valamely harmadik országba történő beléptetés  elutasítását  követően  oda  visszaküldött  bizonyos  állat-  és  áruszállítmányok  egyedi hatósági ellenőrzésének elvégzésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

 

C 410.

Értesítés  a  Kínai  Népköztársaságból  származó  asztali  és  konyhai  kerámiaáruk  behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedésekről: egy, a mintában nem szereplő együttműködő vállalatokra alkalmazandó dömpingellenes vámtétel hatálya alá tartozó vállalat névváltoztatása

 

L 317.

 • A Bizottság (EU)  2019/2092  végrehajtási  rendelete  (2019.  november  28.)  az  Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről
 • A Bizottság (EU) 2019/2098 végrehajtási határozata (2019. november 28.) az Unióból származó és valamely harmadik  országba  történő  beléptetésük  elutasítását  követően  oda  visszaküldött, emberi  fogyasztásra  szánt  állati  eredetű  termékek  szállítmányaira  vonatkozó  átmeneti állategészségügyi követelményekről 

 

C 414.

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (nevezetesen  mandarin  stb.)  behozatalára  alkalmazandó  dömpingellenes  intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról

 

L 321.

 • A Bizottság (EU) 2019/2129 végrehajtási rendelete (2019. november 25.) az Unióba beléptetett állatok és áruk  bizonyos  szállítmányainak  azonossági  ellenőrzései  és  fizikai  ellenőrzései tekintetében  meghatározott  gyakorisági  arányok  egységes  alkalmazására  vonatkozó  szabályok megállapításáról
 • A Bizottság (EU) 2019/2130 Végrehajtási Rendelete (2019. november 25.) a határállomásokon hatósági ellenőrzéseknek alávetendő  állatokra  és  árukra  vonatkozó  okmányellen-őrzések, azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések során és azokat követően végzendő műveletekre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
 • A Bizottság (EU)  2019/2131  Végrehajtási  Rendelete  (2019.  november  28.)  a  Kínai Népköztársaságból  származó  asztali  és  konyhai  kerámiaáruk  behozatalára  vonatkozó  végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2)  bekezdése  szerinti  hatályvesztési  felülvizsgálatot  követő  kivetéséről  szóló  (EU)  2019/1198 végrehajtási rendelet módosításáról

 

L 327.

A Bizottság (EU) 2019/2154 Végrehajtási Rendelete az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi  rendelet  hatálya  alá  tartozó,  mezőgazdasági  termékek  feldolgozásával  előállított, Norvégiából  származó  egyes  áruknak  az  Unióba  történő  behozatalára  vonatkozó  2020.  évi vámkontingens megnyitásáról

 

C  424.

Értesítés  a  Kínai  Népköztársaságból  származó  folytonos üvegrostszál  termékek  behozatalára  alkalmazandó  szubvencióellenes  intézkedések  hatályvesztési  felülvizsgálatának megindításáról

 

C 425.

 • Értesítés a Kínai  Népköztársaságból  származó  egyes  öntöttvas  áruk  behozatalára  vonatkozó dömpingellenes vizsgálat újbóli megindításáról
 • Értesítés a Kínai  Népköztársaságból  származó  szegek  és  kapcsok  behozatalára  vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról
 • Értesítés a Kínai  Népköztársaságból  származó  szulfanilsav  behozatalára  alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról

 

L 329.

 • Tájékoztatás az Amerikai  Egyesült  Államok  és  az  Európai  Unió  között  létrejött,  a  bizonyos növekedésserkentő  hormonokkal  nem  kezelt  állatokból  származó  marhahús  behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban (2014) említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról
 • A Bizottság (EU)  2019/2171  végrehajtási  rendelete  a  Kínai  Népköztársaságból  származó volfrámelektródák behozatalára vonatkozó (EU) 2019/1267 végrehajtási rendelet által elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek az Indiában, Laoszban és Thaiföldön feladott, akár Indiából, Laoszból  és  Thaiföldről  származóként,  akár  nem  ilyenként  bejelentett  volfrámelektródák behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről

 

L  331.

A  Tanács  (EU)  2019/2143  határozata  az  egyrészről  az  Európai  Közösség,  másrészről  a csendes-óceáni  államok  közötti  átmeneti  partnerségi  megállapodással  létrehozott  kereskedelmi bizottságban  a  megállapodás  II.  jegyzőkönyve  II.  és  VIII.  mellékletének  módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról és a határozat tervezet

 

L 332.

 • A Tanács (EU) 2019/2208 határozata az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti  gazdasági  partnerségi  megállapodással  létrehozott,  a  gazdasági partnerségi  megállapodással  foglalkozó  bizottságban  a  származó  termékek  fogalmának meghatározásáról  és  az  igazgatási  együttműködés  módszereiről  szóló  1.  jegyzőkönyv elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról
 • Az egyrészről Ghána,  másrészről  az  EU  és  tagállamai  közötti  átmeneti  gazdasági  partnerségi megállapodással  létrehozott  gazdasági  partnerségi  megállapodással  foglalkozó  bizottság  / 2019.  sz.  határozata  a  „származó  termékek”  fogalmának  meghatározásáról  és  az  igazgatási együttműködés módszereiről szóló 1. jegyzőkönyv* elfogadásáról

 

L 333.

 • A Tanács (EU) 2019/2220 Rendelete (2019. december 19.) az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre  vonatkozó  autonóm  vámkontingensei  megnyitásáról  és  kezeléséről  szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2019/2221 végrehajtási rendelete a 612/2013/EU végrehajtási rendeletnek a gazdasági szereplők és  az  adóraktárak  nemzeti  nyilvántartásokban  és  a  központi nyilvántartásban  történő  rögzítésével  kapcsolatos  üzenetekben  megadott  adatok  tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság (EU)  2019/2222  Végrehajtási  Rendelete  a  2008/118/EK  tanácsi  irányelvnek  a jövedéki  termékek  jövedékiadó-felfüggesztéssel  történő  szállításához  kapcsolódó  számítógépes eljárások  tekintetében  történő  végrehajtásáról  szóló  684/2009/EK  rendeletnek  az  eljárások keretében benyújtandó adatok tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2019/2223 végrehajtási rendelete az (EU) 2016/323 végrehajtási rendeletnek a jövedékiadó-felfüggesztés alá eső jövedéki termékekkel kapcsolatos információcseréhez használt kölcsönös közigazgatási segítségnyújtási  okmányokhoz  előírt  adatok  tekintetében  történő módosításáról

 

L 335.

A Tanács (EU) 2019/2197 rendelete (2019. december 19.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

 

L  337.

A  Tanács  (EU)  2019/2196  Határozata  (2019.  december  19.)  az  Európai  Unió  és  a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló 2013/755/EU határozat (tengerentúli társulási határozat) módosításáról

 

L  338.

A  Bizottság  (EU)  2019/2199  felhatalmazáson  alapuló  rendelete  a  kettős  felhasz-nálású termékek  kivitelére,  transzferjére,  brókertevékenységére  és  tranzitjára  vonatkozó  közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról

 

L 339.

A Tanács (EU) 2019/2198 határozata a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló  regionális  egyezmény  módosítása  tekintetében  az  egyezménnyel  létrehozott  vegyes bizottságban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

 

A MAGYAR KÖZLÖNYBŐL

 1. szám: 2019. évi C. törvény a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintéz-kedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról – a törvény 12. pontja módosította a vámtörvényt

Jövedékkel kapcsolatos jogszabályfigyelő

 1. évi C. törvény 23.-27.§ A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

58/2019. (XII. 18.) AM rendelet A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól

Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályfigyelő

322/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

323/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Tájékoztató a NAV honlapjáról

 • Tájékoztató a jövedéki termékek KN-kódjának változásáról
 • Jövedéki adó fajtakódok
 • A NAV Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7018/2019. felhívás az eAEO 2. fázisának 2019. december 15-ét követő bevezetéséről

Kombinált Nómenklatúra 2020

Tájékoztató az MKEH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a KSH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Egyéb kiemelt jogszabályok

Említett időszakban változás nem történt.