termekdij-jogszabaj-valtozas

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2019. november 01-től 2019. november 30-ig.

 

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

 

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L  277.

A Bizottság (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelete (2019. október 22.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból  származó  egyes  áruk  Unióba  történő  beléptetése  esetén  alkalmazandó  hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a  884/2014/EU,  az  (EU)  2015/175,  az  (EU)  2017/186  és  az  (EU)  2018/1660  bizottsági  rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

L  278.

A  Bizottság  (EU)  2019/1811,  1812  végrehajtási  rendeletei  egyes  áruk  Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

 

L  278I

Az  Európai  Tanácsnak  az  Egyesült  Királysággal  egyetértésben  hozott  (EU)  2019/1810 határozata  (2019.  október  29.)  az  EUSZ  50.  cikkének  (3)  bekezdése  szerinti  határidő meghosszabbításáról

 

L  279I.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1795 rendelete (2019. október 24.) az (EU) 2019/501 és az (EU) 2019/502 rendeletnek az alkalmazási időszakuk tekintetében történő módosításáról – BREXIT-el kapcsolatos

 

L  280.

A  Bizottság  (EU)  2019/1776  végrehajtási  rendelete  a  vám-  és  a  statisztikai  nómenklatúráról,  valamint  a  Közös  Vámtarifáról  szóló  2658/87/EGK  tanácsi  rendelet  I. mellékletének módosításáról  (A Kombinált Nómenklatura 220.01.01-től hatályos szövege.)

 

L  286.

A  Bizottság  (EU)  2019/1860  (2019.  november  6)  a  Kínai  Népköztársaságból  származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (nevezetesen mandarin stb.) behozatalára vonatkozó végleges  dömpingellenes  vámnak  az  1225/2009/EK  tanácsi  rendelet  11.  cikkének  (2)  bekezdése szerinti  hatályvesztési  felülvizsgálatát  követő  kivetéséről  szóló  1313/2014/EU  bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

 

C  378.

Értesítés  a  Kínai  Népköztársaságból  származó  egyes  polivinil-alkoholok  behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról szóló értesítés pontosításáról

 

L 289.

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó nagy szakítószilárdságú poliészterfonalak behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és  tanácsi  rendelet  11.  cikkének  (2)  bekezdése  szerinti  hatályvesztési  felülvizsgálatot  követő kivetéséről szóló (EU) 2017/325 végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2019. október 10-i (EU) 2019/1706 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

L  293.

Tájékoztatás  az  Európai  Unió  és  a  Szingapúri  Köztársaság  közötti  szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

L 294.

A Tanács (EU) 2019/1875 határozata (2019. november 8.) az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről és SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A SZINGA-PÚRI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

 

L  299.

A  Bizottság  (EU)  2019/1927  Végrehajtási  Rendelete  az  Európai  Unió  és  a  Szingapúri Köztársaság  közötti  szabadkereskedelmi  megállapodásban  a  származó  termékek  tekintetében megállapított  szabályoktól  való,  a  Szingapúrból  származó  egyes  termékekre  vonatkozó  éves kontingensek keretein belül alkalmazandó eltérésekről

 

L  304.

A  Bizottság  (EU)  2019/1948  végrehajtási  rendelete  (2019.  november  25.)  a  Kínai Népköztársaságból  származó  egyes  korrózióálló  acélok  behozatalára  vonatkozóan  az  (EU) 2018/186  bizottsági  végrehajtási  rendelettel  bevezetett  dömpingellenes  intézkedések  esetleges kijátszására  vonatkozó  vizsgálat  megindításáról,  valamint  az  ezekre  a  behozatalokra  vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettség bevezetéséről

 

C  403.

Értesítés  a  Kínai  Népköztársaságból  származó,  a  Jinan  Meide  Castings  Co.,  Ltd  által gyártott menetelt temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes  vám  ismételt  kivetéséről  szóló,  2017.  június  28-i  (EU)  2017/1146  bizottsági végrehajtási  rendelettel  kapcsolatos  T-650/17.  sz.  ügyben  2019.  szeptember  20-án  hozott  ítélet tárgyát képező vizsgálat újbóli megindításáról

 

 

A MAGYAR KÖZLÖNYBŐL

 

Jövedékkel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a NAV honlapjáról

BREXIT információk – FRISSÍTETT VÁLTOZAT

Behozatali szigorítás: új növényegészségügyi rendszer

Tájékoztató az MKEH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a KSH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Egyéb kiemelt jogszabályok

260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelet  Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról