termekdij-jogszabaj-valtozas

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2020. április 01-től 2020. április 30-ig.

 

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

 

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

HL L 93. Az EPA-bizottság 1/2020 határozata (2020. január 14.) az egyrészről a kelet- és délafrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodás „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 1. jegyzőkönyve bizonyos rendelkezéseinek módosításáról [2020/425]

 

HL L 100. A Bizottság (EU) 2020/477 végrehajtási rendelete (2020. március 31.) a Kínai Népköztársaságból származó peroxoszulfátok (perszulfátok) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló (EU) 2020/39 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

 

HL L 101. A Bizottság (EU) 2020/479 végrehajtási rendelete (2020. április 1.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról

 

HL L 103. Az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezménnyel létrehozott EU–CTC vegyes bizottság 1/2019 határozata (2019. december 4.) az egyezmény módosításáról [2020/487]

 

HL L 103I A Bizottság (EU) 2020/491 határozata (2020. április 3.) a 2020-as COVID-19-járvány hatásaival szembeni fellépéshez szükséges áruk behozatalivám- és hozzáadott értékadómentességéről

 

HL L 108. A Bizottság (EU) 2020/492 végrehajtási rendelete (2020. április 1.) a Kínai Népköztársaságból és az Egyiptomból származó egyes szőtt és/vagy tűzött üvegrost szövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámok kivetéséről

 

HL L 109. A Bizottság (EU) 2020/502 végrehajtási rendelete (2020. április 6.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozó egyes kereskedelem-politikai intézkedésekről

 

HL L 110. A Bizottság (EU) 2020/508 végrehajtási rendelet az Indonéziából, a Kínai Népköztársaságból és a Tajvanról származó egyes melegen hengerelt rozsdamentesacél lemezek és tekercsek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

 

L 114. A Bizottság (EU) 2020/516 és 517 végrehajtási rendeletei (2020. április 3.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

 

L 116.

  • A Bizottság (EU) 2020/523 végrehajtási rendelete (2020. április 7.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének a 90211010 alszám (ortopédiai berendezések) tekintetében történő módosításáról
  • A Bizottság (EU) 2020/524 végrehajtási rendelete (2020. április 8.) az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 863/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

L 118. A Bizottság (EU) 2020/526 végrehajtási rendelete (2020. április 15.) a Törvényszék T-300/16. sz. ügyben hozott ítéletét követően az Indiából származó alakítható öntöttvasból (más néven gömbgrafitos öntöttvasból) készült csövek behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámnak a Jindal Saw Limited tekintetében történő ismételt kivetéséről

 

L 128. A Bizottság (EU) 2020/557 végrehajtási rendelete a 988/2014/EU végrehajtási rendeletnek a Moldovai Köztársaságból származó egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek tekintetében történő módosításáról

 

C 132. Közlemény gazdálkodók részére. Egyes ipari és mezőgazdasági termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztésére vonatkozóan benyújtott kérelmek új fordulója

 

L 129. A Bizottság (EU) 2020/568 végrehajtási rendelete (2020. április 23.) egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről

Jövedékkel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a NAV honlapjáról

  • 7003/2020. felhívás az „Egyéb kérelem (vámügy)” e-Papír ügycsoport megszüntetéséről és a„Nyomtatvánnyal nem támogatott és e-papír ügycsoportban sem nevesített egyéb vámügyi

kérelem” nyomtatvány (NAV_V05) bevezetéséről

  • A kornavírussal szembeni védekezéshez felhasználható egyes termékek kiviteléhez kapcsolódó bizottsági tájékoztatásról szóló 7002/2020. felhívás
  • A NAV Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7004/2020. felhívás származást, vagy vámjogi státuszt igazoló bizonyítványok másolatainak elfogadhatósága a koronavírus okozta járványhelyzetben
  • Vámszakmai kérdések járványhelyzetben

Tájékoztató az MKEH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a KSH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Egyéb kiemelt jogszabályok

Említett időszakban változás nem történt.