termekdij-jogszabaj-valtozas

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2020. szeptember 01-től 2020. szeptember 30-ig.

 

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

 

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L 276. 

A Bizottság (EU) 2020/1216 végrehajtási rendelet az (EU) 2017/1570 végrehajtási rendelettel hatályon kívül helyezett kötelezettségvállalást megszegő Zhejiang Trunsun Solar Co Ltd. által kiállított számlák érvénytelenítéséről

 

L 277.

  • A Bizottság (EU) 2020/1217 végrehajtási rendelete az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelettől való eltérésről a Japánból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. természetes úton vagy mesterségesen törpésített, ültetésre szánt növényeinek és a Pinus L. egyes fajainak az Unióba történő behozatala tekintetében és a 2002/887/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
  • A Bizottság (EU) 2020/1218 végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2020. augusztus 26-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

 

C  287.

  • A Bíróság 2020. július 9-i ítélete (Előzetes döntéshozatal – Vámunió – Közösségi Vámkódex – A 32. cikk (1) bekezdésének c) pontja – 2454/93/EGK rendelet – A 157. cikk (2) bekezdése, a 158. cikk (3) bekezdése és a 160. cikk – A vámérték meghatározása – Kiigazítás – Az értékelendő árukra vonatkozó licencdíjak – Az értékelendő áruk „eladása feltételének” minősülő licencdíjak – Végtermékek gyártásához szükséges know- how átadásáért a vásárló által anyavállalatának fizetett licencdíjak – Harmadik személyektől beszerzett és a licencbe adott termékbe beépítendő összetevőknek minősülő áruk)
  • A Bíróság 2020. július  9-i ítélete (Előzetes döntéshozatal – Vámunió – Uniós Vámkódex – (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet – A 172. cikk (2) bekezdése* – Meghatározott célra történő felhasználási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély – Visszaható hatály – A  „rendkívüli körülmények” fogalma – A tarifális besorolás módosítása – Kötelező érvényű tarifális felvilágosításra vonatkozó határozat érvényességének a megszűnése)

 

L 290.

A Bizottság (EU) 2020/1249 végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó volfrámelektródák behozatalára az (EU) 2019/1267 végrehajtási rendelet által kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Laoszban és Thaiföldön feladott, akár Laoszból és Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett volfrámelektródákra történő kiterjesztéséről, és az Indiában feladott, akár Indiából származóként, akár nem ilyenként bejelentett behozatalokra irányuló vizsgálat megszüntetéséről

 

 

L 295. 

A Bizottság (EU) 2020/1259 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 8.) az egyes előmunkáltrizs- fajtákra 2020. szeptember 9-től alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról

 

C 303. 

  • Értesítés az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára alkalmazandó szubvencióellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról
  • Értesítés az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról

 

C 305. 

Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

 

L 301

A Bizottság (EU) 2020/1279 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 9.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

 

L 302. 

A Bizottság (EU) 2020/1288-1291 végrehajtási rendeletei egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

 

L 303.

A Bizottság (EU) 2020/1296 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 16.) a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett dömpingellenes vám 71/97/EK tanácsi rendelettel való kiterjesztése alóli mentességnek egyes Kínai Népköztársaságból származó kerékpáralkatrészek behozatalára vonatkozó engedélyezéséről szóló 88/97/EK rendelet módosításáról

 

A MAGYAR KÖZLÖNYBŐL

 

1598/ 2020. {IX 21.} Korm. határozat Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az országot” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről

Jövedékkel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a NAV honlapjáról

7014/2020. felhívás a kiviteli vám-árunyilatkozat feldolgozási folyamatának 2020. szeptember 1-jei változásáról

 

7015/2020. felhívás az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 135. § (3) bekezdés b) pontja, valamint (4) bekezdés a) pontja szerinti vámudvarok elérhetőségi és nyitvatartási adatairól

 

Tájékoztató az MKEH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a KSH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Egyéb kiemelt jogszabályok

Említett időszakban változás nem történt.