termekdij-jogszabaj-valtozas

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2020. február 01-től 2020. február 29-ig.

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L 1.

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 3/2019 határozata (2019. december 17.) az AKCS–EU  partnerségi  megállapodás  95.  cikkének  (4)  bekezdése  szerinti  átmeneti  intézkedések elfogadásáról

L 8.

A Bizottság (EU) 2020/25 végrehajtási rendelete (2020. január 13.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben  az  ökológiai  termékek  harmadik  országból  származó  behozatalára  előírt  szabályozás végrehajtására  vonatkozó  részletes  szabályok  meghatározásáról  szóló  1235/2008/EK  rendelet módosításáról és helyesbítéséről  

L 12.

A Bizottság (EU) 2020/35 végrehajtási rendelete (2020. január 15.) az egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges védintézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2019/159 végrehajtási rendelet módosításáról

L 13.

 • A Bizottság (EU) 2020/39 Végrehajtási Rendelete (2020. január 16.) a Kínai Népköztársaságból származó peroxoszulfátok (perszulfátok)  behozatalára  vonatkozó  végleges  dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről
 • Helyesbítés a vám-  és  a  statisztikai  nómenklatúráról,  valamint  a  Közös  Vámtarifáról  szóló 2658/87/EGK  tanácsi  rendelet  I.  mellékletének  módosításáról  szóló,  2019.  október  9-i  (EU) 2019/1776 bizottsági végrehajtási rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 280., 2019. október 31.)

C 18.

 • Értesítés a Kínai  Népköztársaságból  származó  citromsav  behozatalára  alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról 
 • Értesítés egyes szubvencióellenes és dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről

L 16.

 • A Bizottság (EU) 2020/44 végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból és az Egyiptomból származó egyes szőtt  és/vagy  tűzött  üvegrost  szövetek  behozatalára  vonatkozó  nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről
 • A Bizottság (EU)  2020/45  végrehajtási  rendelete  a  Kínai  Népköztársaságból  származó kerékpárok  behozatalára  vonatkozó  dömpingellenes  vámnak  a  Kínai  Népköztársaságból származó  egyes  kerékpáralkatrészekre  történő,  a  71/97/EK  tanácsi  rendelettel  előírt kiterjesztése tekintetében az (EU) 2019/1379 végrehajtási rendelet módosításáról

C  20.

Értesítés  a  Kínai  Népköztársaságból  és  az  Indonéziából  származó  nátrium-glutamát behozatalára  alkalmazandó  dömpingellenes  intézkedések  hatály-vesztési  felülvizsgálatának megindításáról

L  18.

A  Bizottság  (EU)  2020/94  végrehajtási  rendelete  az  (EU)  2015/2078  végrehajtási rendeletnek  az  Ukrajnából  származó  baromfihúsra  vonatkozó  vámkontingensek  tekintetében történő  módosításáról,  valamint  a  szóban  forgó  végrehajtási  rendelettől  a  2020.  kontingensévre vonatkozóan történő eltérésről

L 19.

 • A Bizottság (EU) 2020/104 Végrehajtási Rendelete a Kínai Népköztársaságból, a Tajvanról és az Indonéziából származó egyes  melegen  hengerelt  rozsdamentesacél-lemezek  és  -tekercsek behozatalára vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről
 • A Bizottság (EU)  2020/105  Végrehajtási  Rendelete  a  Kínai  Népköztársaságból  és  az Indonéziából  származó  egyes  melegen  hengerelt  rozsdamentes  acéllemezek  és  -tekercsek behozatalára vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről

C  24.

Értesítés  a  Fehéroroszországból,  a  Kínai  Népköztársaságból  és  Oroszországból  származó egyes  hegesztett  vas-  vagy  ötvözetlenacél-csövek  behozatalára  vonatkozó  dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról

L 23I.

A Tanács (EU) 2020/121 Határozata (2020. január 28.) az Egyesült Királysággal foglalkozó, a Tanács Főtitkársága által elnökölt munkacsoport létrehozásáról, és az (EU) 2017/900 határozat hatályon kívül helyezéséről

L 27.

 • A Bizottság (EU) 2020/128 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. november 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének  alkalmazásáról  szóló  978/2012/EU  európai  parlamenti  és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2020/129 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. november 26.) az általános tarifális preferenciák rendszerének  alkalmazásáról  szóló  978/2012/EU  európai  parlamenti  és tanácsi rendelet VII. mellékletének 1. b) pontjában meghatározott kiszolgáltatottsági határérték módosításáról
 • A Bizottság (EU)  2020/130  végrehajtási  rendelete  (2020.  január  28.)  a  nyers  gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

L 29.

 • A Tanács (EU)  2020/135  Határozata  (2020.  január  30.)  a  Nagy-Britannia  és  Észak-Írország Egyesült  Királyságának  az  Európai  Unióból  és  az  Európai  Atomenergia-közösségből  történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről
 • Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről
 • Az Európai Unió  által  a  Nagy-Britannia  és  Észak-Írország  Egyesült  Királyságának  az  Európai Unióból  és  az  Európai  Atomenergia-közösségből  történő  kilépéséről  szóló  megállapodás  185. cikke harmadik bekezdésével összhangban tett nyilatkozat
 • Értesítés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás hatálybalépéséről

C 34.

Politikai nyilatkozat az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretének meghatározásáról

A MAGYAR KÖZLÖNYBŐL

 1. szám

A  pénzügyminiszter  24/2019.  (XII.  30.)  PM  rendelete  az  Elektronikus  Közúti  Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosításáról

Jövedékkel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a NAV honlapjáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7019/2019. felhívás egyes felhívások érvénytelenítéséről

3001/2020. NAV útmutató a vámraktározásról szóló 3005/2016. útmutató érvénytelenítéséről

A regisztrációs adó általános szabályai  2020

3002/2020.  NAV  útmutató  az  egységes  vámokmány  kitöltéséről  szóló  3008/2016.  útmutató módosításáról

Tájékoztató az MKEH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a KSH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Egyéb kiemelt jogszabályok

Említett időszakban változás nem történt.