termekdij-jogszabaj-valtozas

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2020. augusztus 01-től 2020. augusztus 31-ig.

 

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

 

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L  247.

A  Tanács  (EU)  2020/1129  végrehajtási  rendelete  a  Koreai  Népi  Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet végrehajtásáról

 

L  248.

A  Bizottság  (EU)  2020/1140  végrehajtási  rendelete  a  Bíróság  C-251/18.  sz.,  Trace  Sport SAS ügyben hozott ítéletét követően a Srí Lankán feladott, akár Srí Lankáról származóként, akár nem ilyenként bejelentett kerékpárok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám újbóli kivetéséről

 

L  255.

A  Bizottság  (EU)  2020/1156  végrehajtási  rendelete  (2020.  augusztus  4.)  a  Kínai Népköztársaságból  származó  egyes  korrózióálló  acélok  behozatalára  az  (EU)  2018/186  bizottsági végrehajtási rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a kismértékben módosított egyes korrózióálló acélok behozatalára történő kiterjesztéséről

 

L  256.

A  Tanács  (EU)  2020/1151  irányelve  (2020.  július  29.)  az  alkohol  és  az  alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról

 

L  257.

Az  EK–Feröer  Szigetek  Vegyes  Bizottság  1/2020  határozata  az  egyrészről  az  Európai Közösség,  másrészről  Dánia  kormánya  és  a  Feröer  szigetek  helyi  kormánya  között  létrejött megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításairól [2020/1162]

 

L 258.

  • A Bizottság (EU) 2020/1165 végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó közúti acélkerekek behozatalára vonatkozó  végleges  dömpingellenes  vám  kivetéséről  és  a  kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló (EU) 2020/353 végrehajtási rendelet módosításáról
  • A Bizottság (EU)  2020/1164  végrehajtási  rendelete  az  Agrilus  planipennis  Fairmaire  károsító Kanadából  és  az  Egyesült  Államokból  az  Unióba  történő  behurcolásának  és  Unión  belüli elterjedésének  megelőzését  célzó  intézkedések  tekintetében  az  (EU)  2019/2072  végrehajtási rendelet egyes rendelkezéseitől való ideiglenes eltérésről
  • A Bizottság (EU) 2020/1166 végrehajtási rendelete a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala vagy Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok,  területek,  övezetek  és  területi  egységek  jegyzékében  az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzés tekintetében a magas patogenitású vírustörzsek okozta madárinfluenza megjelenése nyomán szükségessé vált módosításáról

 

L  262.

A  Bizottság  (EU)  2020/1192  végrehajtási  rendelete  (2020.  augusztus  11.)  a gabonaágazatban 2020. augusztus 12-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

 

L  267.

A  Bizottság  (EU)  2020/1199  végrehajtási  rendelete  (2020.  augusztus  13.)  az  (EU) 2019/2072  végrehajtási  rendelet  VI.  mellékletének  bizonyos  Argentínából  származó  termések Unióba történő behozatalának – a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Unióba történő behurcolásának  és  Unión  belüli  elterjedésének  megakadályozása  céljából  történő  –  ideiglenes tilalma érdekében történő módosításáról

 

C  268.

Értesítés  a  Kínai  Népköztársaságból  származó  síkhengerelt  alumíniumtermékek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

 

L 269.

A Bizottság (EU) 2020/1202 végrehajtási határozata a Kínai Népköztársaságból származó szegek  és  kapcsok  behozatalára  vonatkozó  dömpingellenes  eljárás  megszüntetéséről  és  a  Kínai Népköztársaságból származó szegek és kapcsok behozatalának ellenőrzés alá helyezéséről

 

L 274.

  • A Bizottság (EU)  2020/1209  végrehajtási  rendelete  a  szellemi  tulajdonjogok  vámhatósági érvényesítéséről szóló 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formanyomtatványok kidolgozásáról szóló 1352/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról
  • A Bizottság (EU)  2020/1210  végrehajtási  rendelete  (2020.  augusztus  19.)  a  Kínai Népköztársaságból  származó,  a  Jinan  Meide  Castings  Co.,  Ltd  által  gyártott  menetelt temperöntvény  és  gömbgrafitos  öntöttvas  csőszerelvények  behozatalára  vonatkozó  végleges dömpingellenes  vámnak  a  Törvényszék  T-650/17.  sz.  ügyben  hozott  ítéletét  követő  ismételt kivetéséről

 

A MAGYAR KÖZLÖNYBŐL

  1. szám

A pénzügyminiszter 7/2020. (VII. 30.) PM rendelete a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII.  törvény  egyes  rendelkezéseinek  végrehajtásáról  szóló  45/2016.  (XI.  29.)  NGM  rendelet módosításáról,  valamint  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  működésének  egyszerűsítésével összefüggésben  a  pénzügyminiszter  feladatkörébe  tartozó  egyes  miniszteri  rendeletek módosításáról

Jövedékkel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a NAV honlapjáról

7013/2020. NAV felhívás a koronavírussal szembeni védekezéshez felhasználható áruk behozatali vám- és hozzáadottértékadó-mentességéről

4001/2020. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete által végzett vizsgálatok díjairól

Tájékoztató az MKEH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a KSH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Egyéb kiemelt jogszabályok

1484/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat  Egyes műanyagtermékek helyettesítő termékei gyártásának támogatásához szükséges forrás biztosításáról és a hazai műanyagipari tudományos klaszter létrehozásáról