termekdij-jogszabaj-valtozas

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2020. július 01-től 2020. július 31-ig.

 

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

 

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L  139.

A  Bizottság  (EU)  2020/602  végrehajtási  rendelete  (2020.  április  15.)  az  (EU)  2017/717 végrehajtási  rendeletnek  a  tenyészállatok  és  szaporítóanyagaik  származásiigazolás-mintái tekintetében történő módosításáról

L 141.

A Bizottság (EU) 2020/611 végrehajtási rendelete (2020. április 30.) a 91/2009/EK tanácsi rendelettel  a  Kínai  Népköztársaságból  származó  egyes  vas  vagy  acél  kötőelemek  behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár  nem  ilyenként  bejelentett  egyes  vas  vagy  acél  kötőelemek  behozatalára  történő  újbóli kivetéséről

L 144. 

  • A Bizottság (EU) 2020/622 végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
  • A Bizottság (EU)  2020/625  végrehajtási  rendelete  (2020.  május  6.)  az  (EU)  2017/625  és  a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból  származó  egyes  áruk  Unióba  történő  beléptetése  esetén  alkalmazandó  hatósági ellenőrzések  és  szükségintézkedések  ideiglenes  fokozásának  előírásáról  szóló  (EU)  2019/1793 bizottsági  végrehajtási  rendelet  módosításáról,  valamint  az  (EU)  2015/943  bizottsági végrehajtási  rendelet  és  a  2014/88/EU  bizottsági  végrehajtási  határozat  hatályon  kívül helyezéséről.

C 156.

  • A Bizottság közleménye az Európai Unió és a SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodáshoz csatolt, a  „származó  termék”  fogalmának  meghatározásáról  és  az  igazgatási 1együttműködés  módszereiről  szóló  1.  jegyzőkönyv  4.  cikkének  (17)  bekezdése  értelmében Értesítés a Dél-afrikai Köztársaságból származó, vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba  nem  importálható  azon  áruk  felülvizsgált  jegyzékéről,  amelyekre  nem  alkalmazandó  az Európai  Unió  és  a  SADC-GPM-államok  közötti  gazdasági  partnerségi  megállapodás  1. jegyzőkönyve 4. cikkének (2) bekezdésében előírt kumuláció
  • Értesítés a Törökországból  származó  egyes  szivárványos  pisztrángok  behozatalára  vonatkozó hatályban lévő szubvencióellenes intézkedésekkel kapcsolatban: egy, a mintában nem szereplő együttműködő  vállalatokra  alkalmazandó  kiegyenlítő  vámtétel  hatálya  alá  tartozó  vállalat névváltoztatása

L  148.

A  Bizottság  (EU)  2020/633  végrehajtási  rendelete  az  importengedélyek  rendszere  alá  tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingensei kérelmezéséhez és a basmati hántolt rizsre vonatkozó importengedélyek  kérelmezéséhez  szükséges  hivatalos  okmányok  eredeti  példányai  elektronikus másolatainak  elfogadására  vonatkozóan  a  COVID-19-világjárvány  miatt  bevezetett  átmeneti  intézkedések megállapításáról

C  166.

Értesítés  a  Törökországból  származó  egyes  vasból,  ötvözetlen  acélból  vagy  más  ötvözött  acélból készült melegen hengerelt sík termékek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról 

L 152.

Az ESA–EU Vámegyüttműködési Bizottság 1/2020 határozata (2020. május 5.) az egyrészről a kelet- és  dél-afrikai  államok,  másrészről  az  Európai  Közösség  és  tagállamai  közötti  gazdasági  partnerségi megállapodás  kereteinek  létrehozásáról  szóló  átmeneti  megállapodás  1.  jegyzőkönyvében  megállapított származási  szabályoktól  a  Mauritiuson  a  sózott  barracudahal  (Thyrsites  atun)  vonatkozásában  fennálló különleges helyzet figyelembevétele érdekében történő eltérésről

L  155.

A  Bizottság  (EU)  2020/658  végrehajtási  rendelete  (2020.  május  15.)  a  Törökországból származó  egyes  szivárványos  pisztrángok  behozatalára  vonatkozó  végleges  kiegyenlítő  vám kivetéséről  és  a  kivetett  ideiglenes  vám  végleges  beszedéséről  szóló  (EU)  2015/309  végrehajtási rendeletnek az (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (4) bekezdése szerinti időközi felülvizsgálatot követő módosításáról

L 158.

  • Értesítés az egyrészről  az  Európai  Közösség,  másrészről  a  csendes-óceáni  államok  közötti átmeneti partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról
  • A Bizottság (EU) 2020/676 végrehajtási határozata a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre vonatkozó kiterjesztett  dömpingellenes  vám  alóli,  a  88/97/EK  rendelet szerinti mentességekről

L 162.

A Bizottság (EU) 22020/693 végrehajtási rendelete (2020. május 15.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

C 176.

Közlemény exportőrök részére a regisztrált exportőrök uniós rendszerének (REX-rendszer) az  EU-ESA  átmeneti  gazdasági  partnerségi  megállapodás  keretében  az  EU-ból  a  kelet-  és  dél-afrikai államokba irányuló export tekintetében történő alkalmazásáról

L 164.

A Bizottság (EU) 2020/705 végrehajtási rendelete a Koreai Köztársaságból származó egyes nehéz hőpapírok behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

L 167.

A Bizottság (EU) 2020/712 végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

C 180.

Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

 

A MAGYAR KÖZLÖNYBŐL

  1. szám Az egyrészről  az  Európai  Unió  és  tagállamai,  és  másrészről  a  Szingapúri  Köztársaság  közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
  2. szám. 2020. évi  XLIII.  törvény  a  büntetőeljárásról  szóló  törvény  és  más  kapcsolódó törvények módosításáról 

Jövedékkel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a NAV honlapjáról

A  NAV  Központi  Irányítása  Vám  Főosztály  főosztályvezetője  által  kiadott  7006/2020.  felhívás  a koronavírussal  szembeni  védekezéshez  felhasználható  védőfelszerelések  kiviteléhez  kapcsolódó jogszabályváltozásról

A  NAV  Központi  Irányítása  Vám  Főosztály  főosztályvezetője  által  kiadott  7008/2020.  felhívás  a koronavírussal  szembeni  védekezéshez  felhasználható  egyes  termékek  kiviteléhez  kapcsolódó  bizottsági tájékoztatásról

A NAV3003/2020. útmutatója az egységes vámokmány kitöltéséről szóló 3008/2016. útmutató módosításáról 

A NAV Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7009/2020. felhívás a propofol  hatóanyagú  gyógyszerek,  valamint  az  antibiotikumok,  kábító  fájdalomcsillapító gyógyszerek és altatók kiviteli tilalmának feloldásáról

A  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  által  kiadott    3004/2020  útmutató  a  méltányossági  jogkör gyakorlásáról

Értesítés a Dél-Afrikából származó, kumulációból kizárt termékekről … 

Értesítés  az  egyrészről  az  Európai  Közösség,  másrészről  a  csendes-óceáni  államok  közötti átmeneti partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról… 

Közlemény  exportőrök  részére  a  regisztrált  exportőrök  uniós  rendszerének  (REX-rendszer)  az EU-  ESA  átmeneti  gazdasági  partnerségi  megállapodás  keretében  az  EU-ból  a  kelet-  és  dél-afrikai államokba irányuló export tekintetében történő alkalmazásáról … 

A NAV Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7010/2020. felhívás a védőfelszerelések kiviteli korlátozásának megszűnéséről

Tájékoztató az MKEH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a KSH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Egyéb kiemelt jogszabályok

Említett időszakban változás nem történt.