termekdij-jogszabaj-valtozas

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2020. március 01-től 2020. március 31-ig.

 

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

 

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L 51.

 • Értesítés az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési

megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására

figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és Mexikó közötti

hatálybalépéséről

 • Tájékoztatás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás hatálybalépéséről

L 53. Helyesbítés az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. december 19-i (EU) 2019/2197 tanácsi rendelethez

L 58.

 • A Tanács (EU, EURATOM) 2020/266 határozata (2020. február 25.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával egy új partnerségi megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról
 • A Tanács (EU) 2020/262 irányelve (2019. december 19.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/263 határozata (2020. január 15.) a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről

C 64. Értesítés a Török Köztársaságból származó egyes szivárványos pisztrángok behozatalára alkalmazandó szubvencióellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról

L 61. A Bizottság (EU) 2020/290 végrehajtási határozata az Indiából származó, alakítható öntöttvasból készült csövek behozatalára alkalmazandó kiegyenlítő vám részleges időközi felülvizsgálatának a hatályban lévő intézkedések módosítása nélküli megszüntetéséről

C 67.

 • A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyző-könyvek alkalmazásáról
 • Értesítés az Indiából származó egyes grafitelektróda-rendszerek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról

L 65. A Bizottság (EU) 2020/353 végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó közúti acélkerekek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

L 69. A Bizottság (EU) 2020/379 végrehajtási rendelete az Egyiptomból származó folytonos üvegrostszál termékek behozatalára vonatkozó ideiglenes kiegyenlítő vám kivetéséről

L 72.

 • A Bizottság (EU) 2020/383 végrehajtási rendelete az egyes előmunkáltrizs-fajtákra 2020. március 9-től alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról
 • Helyesbítés a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, bróker-tevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2019. október 17-i (EU) 2019/2199 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

L 74. Helyesbítés a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2019. október 9-i (EU) 2019/1776 számú bizottsági végrehajtási rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 280., 2019. október 31.)

L 77. Helyesbítés az Oroszországból és Ukrajnából származó egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló (EU) 2018/1469 végrehajtási rendeletnek az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálatot követő módosításáról szóló, 2019. augusztus 1-jei (EU) 2019/1295 bizottsági végrehajtási rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 204., 2019. augusztus 2.)

C 86. Közlemény A COVID-19-járványnak a dömpingellenes és szubvencióellenes vizsgálatokra gyakorolt hatásáról

L 80. A Bizottság (EU) 2020/404 végrehajtási rendelete (2020. március 12.) az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 594/2009/EK rendelet módosításáról

L 85.

 • A Tanács (EU) 2020/409 határozata (2020. február 17.) a Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról
 • A Bizottság (EU) 2020/426 végrehajtási rendelete (2020. március 19.) az egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló (EU) 2020/402 végrehajtási rendelet módosításáról

C 91 I A Bizottság közleménye: Útmutató a tagállamoknak a legutóbb (EU) 2020/426 bizottsági végrehajtási rendelettel módosított, az egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló (EU) 2020/402 bizottsági végrehajtási rendelethez

Jövedékkel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a NAV honlapjáról

Információs füzetek – Jövedéki adó, vám

Gyakran ismételt kérdések az eAEO-STP (eAEO Specific Trader Portal) haszná-latáról_v1.0

Az Európai Unió engedélyhez kötötte a személyi védőfelszerelések kivitelét

Tájékoztató az MKEH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a KSH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Egyéb kiemelt jogszabályok

Említett időszakban változás nem történt.