Október 2-tól elektronikusan kérelmezhetőek a vámengedélyek

vamengedelyek

Október 2-ával néhány kivétellel valamennyi, az Uniós Vámkódex hatálya alá eső engedélyt a korábbi papír alapú ügyintézés helyett kizárólag elektronikus úton intézhetnek a gazdálkodók. A benyújtott kérelmekkel és az engedélyezési eljárással kapcsolatosan ettől kezdve csak a rendszeren keresztül kaphatnak információt a vállalkozások. Idén október 2-ától új uniós, központi váminformatikai rendszert (Customs Decision Managment System – […]