logo_vamor
Keresés
Close this search box.
circulareconomy

Egy évvel a körforgásos gazdaságról szóló csomag elfogadását követően arról számolt be a Bizottság, hogy a 2015-ös cselekvési tervében beütemezett kulcsfontosságú kezdeményezések terén milyen eredményeket, illetve előrelépéseket sikerült elérni.

A Bizottság e beszámolóval egyidejűleg további intézkedéseket tett:

  • az Európai Beruházási Bankkal (EBB) létrehozta a pénzügyi platformot, amelyen keresztül a beruházók és az innovátorok kapcsolatba tudnak lépni egymással,
  • iránymutatást adott ki a tagállamok számára azzal kapcsolatban, miként tudnak a hulladékból energiát nyerni,
  • célirányos javaslatokat tett az elektromos és elektronikai berendezésekben található bizonyos veszélyes anyagokkal kapcsolatos jogszabályok továbbfejlesztésére.

Frans Timmermans, a fenntartható fejlődésért felelős első alelnök így nyilatkozott: „Az európai körforgásos gazdaság kialakítása prioritás a jelenlegi Bizottság számára. A munka jó ütemben halad – 2017-re új kezdeményezéseket tervezünk. Visszavezetjük egymásba a tervezési, gyártási , fogyasztási és hulladékgazdálkodási szakaszokat, és az anyagkörforgásnak köszönhetően Európa zöldebbé és versenyképesebbé válik.”

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök a következőket mondta: „Nagyon örülök, hogy a Juncker-féle beruházási terv eredményeire építve ismét együtt dolgozhatunk az EBB-vel azon, hogy a beruházók és az innovátorok egymásra találjanak. Célunk, hogy a körforgásos gazdaságban fellendítsük a köz- és magánberuházásokat. Ehhez sokszor új üzleti modell és új, innovatív finanszírozási módszerek szükségesek. Az új platform kiváló eszköz arra, hogy felhívjuk a figyelmet a körforgásos gazdasággal kapcsolatos projektekben rejlő hihetetlen üzleti lehetőségekre, és előteremtsük a finanszírozást számukra. A körforgásos gazdaság az európai gazdaság korszerűsítésének fontos eleme – és mi a legjobb úton haladunk a felé, hogy sikerüljön tartós változást elérni.”

Az EBB alelnöke, a környezetvédelem és az éghajlat-politika finanszírozásáért és a körforgásos gazdaságért felelős Jonathan Taylor nyilatkozata szerint: „Az EBB örömmel működik együtt az Európai Bizottsággal, hogy egyesített finanszírozási képességünket és szaktudásunkat a gazdaság átalakítására fordítsuk, amelyben nagyobb érvényre kell juttatni a körforgás elvét. Az EBB a világ legnagyobb multilaterális hitelezője az éghajlat-politika terén, és mint ilyen a tavalyi évben több mint 19 milliárd EUR célirányos finanszírozást biztosított. Az éghajlatváltozás visszafordításában, bolygónk véges erőforrásainak fenntarthatóbb használatában és az európai növekedés fellendítésében a körforgásos gazdaság döntő szerepet játszik. A hagyományosabb erőforrás-hatékonysági projektek mellett a minél gyorsabb áttérés érdekében továbbra is növekvő mértékben az innovatív körforgásos üzleti modellekbe és új technológiákba fogunk beruházni, és tanácsadói tevékenységünket is ebben a szellemben folytatjuk. Az új fórum, a körforgásos gazdaság pénzügyi platformja meghatározó szerepet fog játszani mind a figyelemfelhívásban, mind a körforgásos gazdasággal kapcsolatos projektek finanszírozásában.”

A európai beruházási terv révén 2016 végére 164 milliárd EUR értékű beruházást sikerült mozgósítani. E sikert meglovagolva a körforgásos gazdaság pénzügyi platformja javítani fogja a kapcsolatot a meglévő eszközök, mint például az Európai Stratégiai Beruházási Alap és a Horizont 2020-ból finanszírozott „InnovFin – uniós finanszírozás innovátoroknak” kezdeményezés között, és elképzelhető, hogy a körforgásos gazdasággal kapcsolatos projekteket szolgáló új pénzügyi eszközök kidolgozására is sor kerül. A platform lehetővé teszi, hogy a Bizottság, az EBB, a nemzeti fejlesztési bankok, intézményi befektetők és egyéb érdekelt felek felvegyék egymással a kapcsolatot, felhívja a figyelmet a körforgásos gazdasággal kapcsolatos beruházási lehetőségekre, előmozdítja a bevált módszerek cseréjét a potenciális projektgazdák között, elemzi a projekteket és azok finanszírozási igényét, valamint tanácsadással szolgál szerkezeti felépítésükkel és hitelképessé tételükkel kapcsolatban.

Az energetikai hasznosítási folyamatok körforgásos gazdaságban betöltött szerepéről szóló bizottsági közlemény a hulladékokban rejlő lehetőségek maximális kiaknázására törekszik, amelyek kis, de innovatív részét képezik a nemzeti energiamixnek. Útmutatást nyújt a tagállamoknak abban, hogy hulladékgazdálkodásukban mekkora teret adjanak a hulladékok energetikai hasznosításának, felhívja a figyelmet a hulladékgazdálkodási módszereket fenntarthatóságuk alapján rangsoroló hulladékhierarchia fontosságára, és mindenekelőtt a hulladék kialakulásának megelőzését, illetve újrafeldolgozását helyezi előtérbe. Emellett ahhoz is támpontokat ad a tagállamoknak, hogy miként optimalizálják az energiaunióhoz való hozzájárulásukat, valamint rámutat a határokon átívelő partnerségek kialakításának lehetőségeire, amennyiben az célravezetőnek tűnik, és megfelel az uniós környezetvédelmi céloknak.

A Bizottság által elfogadott jogalkotási csomag tartalmaz egy javaslatot arra vonatkozóan is, hogy aktualizálni kell az elektromos és elektronikai berendezésekben található egyes veszélyes anyagok használatát korlátozó irányelvet. E javaslat a veszélyes anyagok más anyagokkal való helyettesítését szorgalmazza, mégpedig azzal a céllal, hogy az egyes alkotóelemek újrahasznosítása nyereségesebb legyen. A javasolt módosítások segítik a használt készülékek piacának működését (pl. megkönnyítik az újbóli értékesítést), csakúgy mint az elektromos és elektronikai berendezések javítását. Az intézkedéseknek köszönhetően évente több mint 3000 tonna veszélyes hulladék keletkezése lesz megelőzhető az EU-ban (becsült adat), és emellett energiát és nyersanyagokat is megtakaríthatunk. Csak az egészségügyi ágazatban mintegy 170 millió EUR-val csökkenteni lehetne az ellátási költségeket.

A Bizottság a tavaly óta elért eredményekről szóló jelentésben végezetül a következő területeken hozott kulcsfontosságú intézkedéseket is ismerteti: hulladékgazdálkodás, környezettudatos tervezés, élelmiszer-pazarlás, szerves trágya, garancia a fogyasztási cikkekre, innováció és beruházások. A körforgásos gazdaság elvei egyre több területen – pl. bevált ipari módszerek, zöld közbeszerzés, a kohéziós politikai alapok felhasználása – tért hódítanak, és új kezdeményezések révén az építőipari és vízgazdálkodási ágazatba is lassanként beépülnek. A körforgásos gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében a Bizottság arra kéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy az EU 2017. évi jogalkotási prioritásairól szóló együttes nyilatkozatnak megfelelően minél hamarabb fogadják el a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogi aktusokat. Elkötelezetten folytatja idén is a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv megvalósítását: stratégiát dolgoz ki a műanyagokkal kapcsolatban, megteremti a körforgásos gazdaság nyomon követésének keretrendszerét, és javaslatot terjeszt elő a víz újrafelhasználásának előmozdításával kapcsolatban.

Háttér-információk
Az Európai Bizottság 2015. december 2-án ambiciózus jogalkotási csomagot fogadott el a körforgásos gazdaságra vonatkozóan. A csomag egy uniós cselekvési tervből áll, amely a termékek teljes életciklusát felölelő intézkedéseket tartalmaz: a tervezéstől, beszerzéstől, gyártástól és fogyasztástól a hulladékgazdálkodáson át a másodlagos nyersanyagok piacáig.

A körforgásos gazdaságra való áttérés nagy lehetőségeket rejt magában mind Európa, mind polgárai számára. Fontos eleme az európai gazdaság korszerűsítésére és átalakítására, vagyis a fenntarthatóság felé való elmozdulásra irányuló törekvésünknek. Komoly gazdasági vonzata van, melynek köszönhetően a vállalatok jelentős nyereségre tehetnek szert és versenyképesebbé válhatnak, jelentős energiamegtakarításokkal és környezeti előnyökkel jár, továbbá helyi szinten munkahelyeket és társadalmi integrációs lehetőségeket teremt. Emellett szorosan kapcsolódik a munkahelyteremtés, a növekedés, a beruházások, a szociális menetrend és az ipari innováció terén meghatározott uniós prioritásokhoz.

Hogy megvitassa az érdekelt felekkel az eddig elért és ezután megvalósítandó legfontosabb eredményeket, a Bizottság és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. március 9–10-én konferenciát szervez a körforgásos gazdaság témájában. Ez alkalommal fogja bejelenteni az európai körforgásos gazdaság platformjának létrehozását.

Bejegyzések