logo_vamor
Keresés
Close this search box.
hulladekgazdalkodasi-ugyintezes

Hulladékok tarifális besorolása 2401 vtsz.

A  2401  vtsz.  alkalmazásában  az  „dohányhulladék”  például  a dohánylevelek  kezelése  következtében  vagy  a  dohánygyártmányok előállításánál keletkező hulladék:

 • dohány levélnyél;
 • szár;
 • kocsányvágási hulladék;
 • dohánypor;
 • egyéb dohánygyártási maradék;
 • dohányt tartalmazó egyéb hulladék.

Hulladékok tarifális besorolása 2710 vtsz.

A 2710 vtsz. alkalmazásában az „olajhulladék” olyan terméket jelent, amely  főként  kőolajból  és  bitumenes  ásványokból  előállított  olajat tartalmaz, vízzel keverve is. Ide tartoznak:

(a)  Elsődleges  felhasználási  céljukra  már  nem  alkalmas  olajok (például fáradt kenőolajok, elhasznált hidraulikus olajok és elhasznált transzformátorolajok);

(b)  Ásványolajtermékek  tárolására  szolgáló  tartályok  iszapja (üledéke), amely főként ilyen olajokat és nagy koncentrációban olyan adalékokat  (például  vegyi  anyagokat)  tartalmaz,  amelyeket  az elsődleges termék előállítása során használtak; és

(c)  Ilyen olajok vízzel alkotott emulziója vagy keveréke, amely például  olaj  kiömlésekor,  az  olajtartályok  mosásakor  vagy  a szerszámgépekkel  végzett  műveletek  során  vágóolaj  alkalmazásakor keletkezik.

Hulladékok tarifális besorolása 3825 vtsz.

Szervesoldószer-hulladékok, amelyek általában tisztítási vagy mosási eljárásokból  származnak  és  főleg  szerves  oldószereket  tartalmaznak. Elsődleges  felhasználási  céljukra  jelenlegi  állapotukban  már  nem alkalmasak, akár oldószer visszanyerésre szánták azokat, akár nem.

Fémmarató  szerek,  hidraulikus  folyadékok,  fékfolyadékok  és fagyásgátló  szerek  hulladéka,  elsődleges  felhasználási  céljukra jelenlegi állapotukban már nem alkalmasak. Általában az elsődleges termék visszanyerésre használatosak.

A  Kombinált  Nómenklatúra  38.  Árucsoportjában  a  „más  hulladék” kifejezés  nem  vonatkozik  azonban  az  olyan  hulladékokra,  amelyek főleg  kőolajat  vagy  bitumenes  ásványokból  előállított  olajat tartalmaznak (2710 vtsz.). Vámtarifaszámok közötti elhatárolás!

Gyógyszergyártásból származó alkoholtartalmú hulladékok

 • Gyógyszerhatóanyag  gyártásából  közvetlenül  visszanyert szennyezett alkoholt további gyártás reményében regenerálják.
 • Az  extrakciót  végleg  abbahagyták,  így  a  regenerált  alkoholt  más technológiában  nem  tudják  felhasználni,  hiszen  a gyógyszeralapanyagok  előállítása  során  mindig  tiszta  alkoholból indulnak  ki,  más  termék  gyártása  után  regenerált  alkoholt  nem használnak fel.
 • Minősítés  és  besorolás:  nem  denaturált  etil-alkohol  96 térfogatszázalékot  meghaladó  alkoholtartalommal,  regenerált alkohol gyógyszergyártásból: 220710 vtsz. (amennyiben tartalmaz denaturálószert(eket)  a  regenerálást követően, mely  következtében fogyasztásra alkalmatlan, de ipari célokra felhasználható a termék, akkor tarifális szempontból 220720 vtsz.)
 • Gyógyszeriparban  gyógyszergyártás  alkoholtartalmú mellékterméke, hulladéka.
 • Regenerálási, visszanyerési, tisztítási, finomítási eljárás
 • Az  eljárások  célja:  oldószerkeverék  újrahasznosításra  vagy  pl.: szélvédőmosó folyadék gyártására
 • Besorolás: jellegétől, összetételétől függően általában 3814 vtsz.
 • Kötelező  érvényű  KN-kód  besorolásról  szóló  határozatot  csak állandó összetételű termékre ad ki a NAV Szakértői Intézete.  (Nem konstans, folyamatosan változó összetételű hulladékra, évekig kötelező érvénnyel bíró határozat felhasználása nem lehetséges!)

Hulladék jövedéki szempontú értelmezése

A hulladéknak nincs a Jöt.-ben definíciója!

A Jöt. rendszere:

 • Jöt. 6. § a) pontja: Adókötelezettség keletkezik, ha a jövedéki terméket belföldön előállítják.
 • Jöt. 19. § (1) bek.: Jövedéki termék alapvetően adóraktárban állítható elő (kivétel: g) pont: a hulladékhasznosítási tevékenység során – a Jöt. 48. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – köztes fázisban keletkezett egyéb ellenőrzött ásványolaj előállítása adóraktáron kívül végezhető).

Hulladék kezelése adóraktárban:

 • megsemmisítés  (speciális  szabályok,  adófizetési  kötelezettség  alóli mentesülés: Jöt. 9. §, adózott termékek esetén adóvisszaigénylés)
 • visszaforgatás a termelésbe (háttere kialakítva: jogcímkódok)
 • értékesítés

Adófizetési kötelezettség alól mentesült jövedéki termék hulladékként történő értékesítése

Adóraktári oldal:

 • Adóraktárban: nyilvántartás, elszámolási kötelezettség
 • Adófizetési kötelezettség nem keletkezik
 • Szállítása:  jövedéki  szállítási  okmány  nélkül  végezhető  a  Jöt.  9.  §
 • (6) bekezdése alapján

Beszerzői oldal:

Jövedéki  szempontú  engedély  nélkül  végezhető:  a  beszerzett hulladékból nem jövedéki termék előállítása. Adóraktári  engedéllyel:  jövedéki  termék  előállítás  céljára  történő felhasználás (abban az esetben is, ha az így előállított jövedéki termék véglegesen mentesül az adófizetési kötelezettség alól!)

Bejegyzések