logo_vamor
Keresés
Close this search box.
termekdij-jogszabaj-valtozas

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2020. október 1-től 2020. október 31-ig.

 

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L 309.

A Bizottság (EU) 2020/1317 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 9.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

C 316.

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó, optikai szálakból álló kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

L 315.

A Bizottság (EU) 2020/1336 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 25.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes polivinil- alkoholok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámok kivetéséről

C 322.

A Bizottság közleménye a pán- euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról – a kapcsolódó mellékleteket külön csatoljuk!

C 322.

A Régiók Európai Bizottsága véleménye – A szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtása: a regionális és helyi perspektíva

C 327.

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes öntöttvas áruk behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedésekről: egy, a mintában nem szereplő együttműködő vállalatokra alkalmazandó dömpingellenes vámtétel hatálya alá tartozó vállalat névváltoztatása

L 325.

• A Bizottság (EU) 2020/1407 végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára kivetett végleges dömpingellenes intézkedések tekintetében új exportáló gyártóként való figyelembevétel iránti kérelem elfogadásáról és az (EU) 2019/1198 végrehajtási rendelet módosításáról

• A Bizottság (EU) 2020/1408 végrehajtási rendelete az Indonéziából, a Kínai Népköztársaságból és a Tajvanról származó egyes melegen hengerelt rozsdamentes acéllemezek és tekercsek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

• A Bizottság (EU) 2020/1409 végrehajtási határozata a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre vonatkozó kiterjesztett dömpingellenes vám alóli, a 88/97/EK rendelet szerinti mentességekről

L 327.

A Tanács (EU) 2020/1410 határozata az Európai Unió által a Vámigazgatások Világszervezete (WCO) Harmonizált Rendszer Bizottságának 66. ülésén az áruosztályozási vélemények, osztályba sorolási határozatok, a Harmonizált Rendszer Magyarázatának módosításai, valamint a Harmonizált Rendszer értelmezésére vonatkozó egyéb tanácsok, továbbá a Harmonizált Rendszernek a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről szóló nemzetközi egyezmény szerinti egységes értelmezését és alkalmazását biztosító ajánlások tervezett elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspontról

L 331.

Értesítés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

L 336.

A Bizottság (EU) 2020/1427 végrehajtási rendelete (2020. október 12.) a Kínai Népköztársaságból származó nátrium-glutamát behozatalára az (EU) 2015/83 bizottsági végrehajtási rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó, keverékben vagy oldatban lévő nátrium-glutamát behozatalára történő kiterjesztéséről

A Bizottság (EU) 2020/1428 végrehajtási rendelete (2020. október 12.) a Kínai Népköztársaságból származó extrudált alumíniumtermékek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

C 340.

Közlemény gazdálkodók részére Egyes ipari és mezőgazdasági termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztésére vonatkozóan benyújtott kérelmek új fordulója

C 342.

Értesítés

• az Oroszországból származó nyírfa rétegelt lemezek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

• az Amerikai Egyesült Államokból és a Szaúd-arábiai Királyságból származó monoetilén- glikol behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

• a Kínai Népköztársaságból származó hengerhuzal behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról

L 344.

Tájékoztatás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjáról

L 346.

A Bizottság (EU) 2020/1524 végrehajtási rendelete (2020. október 19.) a Koreai Köztársaságból származó egyes nehéz hőpapírok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

L 350.

Az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottság 1/2020. sz. határozata (2020. augusztus 20.) a „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 1. jegyzőkönyv elfogadásáról [2020/1526]

C 351.

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó, acél szélerőműtornyok behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

L 351.

A Bizottság (EU) 2020/1534 végrehajtási rendelete (2020. október 21.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (nevezetesen mandarin stb.) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatát követő kivetéséről

L 352.

A Tanács (EU) 2020/1532 határozata a Vámigazgatások Világszervezete (WCO) Harmonizált Rendszer Bizottságának 66. ülésén az áruosztályozási vélemények, besorolási határozatok, a Harmonizált Rendszer Magyarázatának módosításai, valamint a Harmonizált Rendszer értelmezésére vonatkozó egyéb tanácsok, továbbá a Harmonizált Rendszernek a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről szóló nemzetközi egyezmény szerinti egységes értelmezését biztosító ajánlások tervezett elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

 

A MAGYAR KÖZLÖNYBŐL

2020. évi XCVII. törvény 223

2020. évi XCVII. törvény az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodás és az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről

 

Jövedékkel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

48/2020. (X. 7.) AM rendelet 220

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

2020. évi CI. törvény 224

A Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás megszüntetéséről

51/2020. (X. 16.) AM rendelet 226

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról

474/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 234

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 

Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályfigyelő

36/2020. (X. 8.) ITM rendelet 221

A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatásidíjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

Tájékoztató a NAV honlapjáról

Az előzetes import vám-árunyilatkozat előnyei

Brexit információk összefoglalója

Nyilatkozat a vámértékre vonatkozó adatokról D.V.1.

Tájékoztató az MKEH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a KSH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Egyéb kiemelt jogszabályok

Említett időszakban változás nem történt.

 

Bejegyzések