logo_vamor
Keresés
Close this search box.
termekdij-jogszabaj-valtozas

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2020. november 1-től 2020. november 30-ig.

 

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

C 361.

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó, vasból vagy acélból készült egyes csőszerelvények behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról

L 359.

A Bizottság (EU) 2020/1572 végrehajtási rendelete az (EU) 2019/626 végrehajtási rendeletnek a tejtermékek és rovarok Európai Unióba történő beléptetése vonatkozásában engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékei tekintetében történő módosításáról

 

A Bizottság (EU) 2020/1573 határozata a 2020-as Covid19-világjárvány hatásaival szembeni fellépéshez szükséges áruk behozatali vám- és hozzáadott értékadó-mentességéről szóló (EU) 2020/491 határozat módosításáról

C 366.

Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről

 

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó aceszulfám- kálium (Ace- K) behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felül-vizsgálatának megindításáról

 

Értesítés a Kínai Népköztársaságból (Kína), Japánból, a Koreai Köztársaságból, az Oroszországi Föderációból és az Amerikai Egyesült Államokból (USA) származó, szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált síkhengerelt termékek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról

 

Értesítés az egyes acéltermékekre vonatkozó védintézkedések keretében a vámkontingensek szintjének az Egyesült Királyság EU-ból való 2021. január 1-jei kilépését követő kiigazításáról

L 361.

A Bizottság (EU) 2020/1577 végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (a 2021.01.01-től érvényes KN)

L 363.

A Bizottság (EU) 2020/1605 végrehajtási határozata az Indiából származó egyes grafitelektróda-rendszerek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

L 366.

A Bizottság (EU) 2020/1628 végrehajtási rendelete az üzemanyagcélú, megújuló etanol behozatalára vonatkozó visszamenőleges uniós felügyelet bevezetéséről

L 372.

A Bizottság (EU) 2020/1653 végrehajtási határozata a Kínai Népköztársaságból és Indonéziából származó egyes melegen hengerelt rozsdamentes acéllemezek és tekercsek behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megszüntetéséről

L 373.

A Bizottság (EU) 2020/1646 végrehajtási rendelete a Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési egyetértése szerint egy kereskedelmi vitát követően hozott döntés nyomán elrendelt, az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozó kereskedelempolitikai intézkedésekről

C 383.

Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

L 382.

A Bizottság (EU) 2020/1701, 1702 végrehajtási rendeletei egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

L 384.

A Bizottság (EU) 2020/1713 végrehajtási rendelete (2020. november 16.) a védintézkedések hatálya alá tartozó acéltermékekre vonatkozóan dömping- és szubvencióellenes intézkedéseket bevezető rendeletek módosításáról szóló (EU) 2019/1382 végrehajtási rendelet módosításáról

L 385.

A Tanács (EU) 2020/1706 rendelete (2020. november 13.) a 2021–2023-as időszakra szóló, egyes halászati termékekre vonatkozó autonóm uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

 

A Tanács (EU) 2020/1707 határozata az Európai Unió nevében a Vámigazgatások Világszervezetének keretében a Harmonizált Rendszer értelmezésére vonatkozó magyarázó megjegyzések, besorolási vélemények vagy egyéb tanácsok, valamint a Harmonizált Rendszernek a Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszerről szóló nemzetközi egyezmény szerinti egységes értelmezését biztosító ajánlások elfogadása tekintetében képviselendő álláspontról

L 387.

A Bizottság (EU) 2020/1727 végrehajtási rendelete (2020. november 18.) az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletnek az engedélyezett gazdálkodókra vonatkozó egyes szabályok tekintetében történő módosításáról

L 390.

A Bizottság (EU) 2020/1733 végrehajtási rendelete a gyümölcs- és zöldségfélékre kivetett kiegészítő behozatali vámok esetleges alkalmazása céljából a 2021-es és 2022-es évben irányadó küszöbmennyiségek meghatározásáról

L 392.

A Bizottság (EU) 2020/1739 végrehajtási rendelete az (EU) 2020/761 végrehajtási rendeletnek az Unió WTO engedményes listájában szereplő egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingensek keretében az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően rendelkezésre álló mennyiségek, az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozó vámkontingens és a Kanadából származó szarvasmarhafélék húsára vonatkozó vámkontingens tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről

 

 

Aláírták a világ legnagyobb szabadkereskedelmi egyezményét

Az ASEAN-tagállamok és partnereik november 15-én aláírták a Regionális átfogó gazdasági partnerség nevű ázsiai szabadkereskedelmi megállapodást (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP).

A megállapodásban a szövetség tíz tagországa – Vietnam, Thaiföld, Fülöp-szigetek, Laosz, Kambodzsa, Mianmar, Malajzia, Szingapúr, Indonézia és Brunei –, valamint öt partnerük – Kína, Japán, Dél-Korea, Ausztrália és Új-Zéland – vesz részt.

A megállapodás a világ népességének közel egyharmadára, 2,2 milliárd emberre, és a globális bruttó hazai termék (GDP)csaknem 30 százalékára terjed ki.

A megállapodás alapján a partnerek csökkentik és fokozatosan kivezetik a vámokat az árukereskedelemben, és javítják a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó szabályokat, a többi közt piaci hozzáférést biztosítva a tagországok szolgáltatásokat nyújtó vállalatai számára és csökkenteni fogják a nem vámjellegű akadályokat is.

Kína és Japán egy bilaterális megállapodást is aláírt a vámok csökkentéséről.

 

 

 

A MAGYAR KÖZLÖNYBŐL

251. szám:

A Kormány 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelete az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

 

238. szám

1736/2020. (XI. 4.) Korm. határozat A környezetbarát budapesti járműbeszerzés támogatásáról

264. szám

1862/2020. (XI. 30.) Korm. határozat A Tiszta Ország Program megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről, és az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Jövedékkel kapcsolatos jogszabályfigyelő

  1. szám 2020. évi CXVIII. törvény egyes adótörvények módosításáról

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a NAV honlapjáról

A külföldről behozott új és használt gépjármű után is kell környezetvédelmi termékdíjat fizetni

 

4003/2020. NAV tájékoztatás a 2021. évben alkalmazandó vám- és adómentes értékhatárokról

A NAV Központi Irányítása Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7016/2020. felhívás a koronavírussal szembeni védekezéshez felhasználható áruk behozatali vám- és hozzáadottértékadó mentességéről

 

Ukrajna előzetes árubejelentési kötelezettséget vezet be

 

4004/2020. NAV tájékoztatás az eurónak a forintban kifejezett, a vámjogszabályok keretén belül alkalmazandó értékéről

Tájékoztató az MKEH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Tájékoztató a KSH honlapjáról

Említett időszakban változás nem történt.

Egyéb kiemelt jogszabályok

Említett időszakban változás nem történt.

Bejegyzések