logo_vamor
Keresés
Close this search box.
termekdij-jogszabaj-valtozas

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2020. december 1-től 2020. december 31-ig.

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L 406.

Helyesbítés az Európai Unió által a Vámigazgatások Világszervezete (WCO) Harmonizált Rendszer Bizottságának 66. ülésén az áruosztályozási vélemények, osztályba sorolási határozatok, a Harmonizált Rendszer Magyarázatának módosításai, valamint a Harmonizált Rendszer értelmezésére vonatkozó egyéb tanácsok, továbbá a Harmonizált Rendszernek a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről szóló nemzetközi egyezmény szerinti egységes értelmezését és alkalmazását biztosító ajánlások tervezett elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspontról szóló, 2020. szeptember 25-i (EU) 2020/1410 tanácsi határozathoz (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 327., 2020. október 8.)

Helyesbítés a Vámigazgatások Világszervezete (WCO) Harmonizált Rendszer Bizottságának 66. ülésén az áruosztályozási vélemények, besorolási határozatok, a Harmonizált Rendszer Magyarázatának módosításai, valamint a Harmonizált Rendszer értelmezésére vonatkozó egyéb tanácsok, továbbá a Harmonizált Rendszernek a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről szóló nemzetközi egyezmény szerinti egységes értelmezését biztosító ajánlások tervezett elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról szóló, 2020. október 12-i (EU) 2020/1532 tanácsi határozathoz (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352., 2020. október 22.)

C 419.

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó, tovább feldolgozásra szánt alumíniumfólia behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról

L 410.

A Bizottság (EU) 2020/1994 végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes korrózióálló acélok behozatalára az (EU) 2018/186 végrehajtási rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a kismértékben módosított egyes korrózióálló acélok behozatalára történő kiterjesztéséről szóló (EU) 2020/1156 végrehajtási rendelet helyesbítéséről

Helyesbítés a Vámigazgatások Világszervezete (WCO) Harmonizált Rendszer Bizottságának 66. ülésén az áruosztályozási vélemények, besorolási határozatok, a Harmonizált Rendszer Magyarázatának módosításai, valamint a Harmonizált Rendszer értelmezésére vonatkozó egyéb tanácsok, továbbá a Harmonizált Rendszernek a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről szóló nemzetközi egyezmény szerinti egységes értelmezését biztosító ajánlások tervezett elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról szóló,

  • 2020. október 12-i (EU) 2020/1532 tanácsi határozathoz (HL L 406., 2020. december 3.)
  • 2020. október 12-i (EU) 2020/1532 tanácsi határozathoz (HL L 352., 2020. október 22.)
  • 2020. szeptember 25-i (EU) 2020/1410 tanácsi határozathoz (HL L 406., 2020. december 3.)
  • 2020. szeptember 25-i (EU) 2020/1410 tanácsi határozathoz (HL L 327., 2020. október 8.)

L 421.

A Bizottság (EU) 2020/1749 felhatalmazáson alapuló rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról

L 422.

A Bizottság (EU) 2020/1987 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelembenyújtás időrendi sorrendjén alapuló vámkontingens-kezelés keretében letétbe helyezett és felszabadított biztosítékok tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság (EU) 2020/1988 végrehajtási rendelete az 1308/2013/EU és az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali vámkontingensek „érkezési sorrend” elve szerinti kezelése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

L 423.

A Bizottság (EU) 2020/2080 végrehajtási rendelete (2020. december 9.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

L 424.

A Tanács (EU) 2020/2054 határozata az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás által létrehozott vegyes bizottságban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2055 határozata az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer szigetek helyi kormánya közötti megállapodás által létrehozott vegyes bizottságban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együtt-működés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2056 határozata az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodás által létrehozott vegyes bizottságban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2057 határozata az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodás által létrehozott vegyes bizottságban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2062 határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás által létrehozott Stabilizációs és Társulási Tanácsban az említett megállapodásnak a „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2063 határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás által létrehozott Stabilizációs és Társulási Tanácsban az említett megállapodásnak, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 2. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2065 határozata (2020. december 7.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodás által létrehozott, vámügyekkel foglalkozó albizottságban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2058 határozata (2020. december 7.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodással létrehozott Vegyes Bizottságban az említett megállapodás 4. jegyzőkönyvének (származási szabályok) módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2059 határozata az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes- óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodással létrehozott kereskedelmi bizottságban a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló II. jegyzőkönyv egyes rendelkezéseinek módosítása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2064 határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás által létrehozott Társulási Tanácsban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2066 határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás által létrehozott Társulási Tanácsban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2067 határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás által létrehozott Társulási Tanácsban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2069 határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás által létrehozott Társulási Tanácsban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2068 határozata az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia- közösség, másrészről Koszovó (Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.) közötti stabilizációs és társulási megállapodás által létrehozott Stabilizációs és Társulási Tanácsban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról szóló III. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2070 határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás által létrehozott Stabilizációs és Társulási Tanácsban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2071 határozata az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia- közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodás által létrehozott, vámügyekkel foglalkozó albizottságban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló II. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2072 határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás által létrehozott stabilizációs és társulási tanácsban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2073 határozata az EU-Törökország Társulási Tanácsban az EK– Törökország Társulási Tanács mezőgazdasági termékek kereskedelmi rendszeréről szóló 1/98 határozatának a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2074 határozata az Európai Szén- és Acélközösség és a Török Köztársaság közötti, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó termékek kereskedelméről szóló megállapodás által létrehozott Vegyes Bizottságban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 1. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2075 határozata az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia- közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás által létrehozott, vámügyekkel foglalkozó albizottságban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács (EU) 2020/2078 határozata az EU–Kanada vámegyüttműködési vegyes bizottságban Kanada Partners in Protection programjának és az Európai Unió engedélyezett gazdálkodókra vonatkozó programjának a kölcsönös elismeréséről szóló határozat elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

L 425.

A Bizottság (EU) 2020/2098 végrehajtási rendelete a Kanadában feladott, akár Kanadából származóként, akár nem ilyenként bejelentett biodízel behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő és dömpingellenes vám kiterjesztéséről szóló 443/2011/EU és 444/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet felülvizsgálatának az intézkedések alól egy kanadai exportáló gyártó számára biztosítható mentesség lehetőségének megállapítása céljából történő megindításáról, a dömpingellenes vámnak az érintett exportáló gyártótól származó behozatalok tekintetében való hatályon kívül helyezéséről, valamint az érintett exportáló gyártótól érkező behozatalokra vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről

A Bizottság (EU) 2020/2099 végrehajtási rendelete (2 az (EU) 2019/386 végrehajtási rendeletnek az (EU) 2019/216 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdése alkalmazásának kezdőnapján folyamatban lévő kontingensidőszakra meghatározott vámkontingensek arányos felosztására vonatkozó külön szabályok tekintetében történő módosításáról

A Bizottság (EU) 2020/2100 végrehajtási rendelete az Oroszországból származó ammónium- nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

A Bizottság (EU) 2020/2103 végrehajtási rendelete a komló harmadik országokból történő behozataláról szóló 1295/2008/EK rendelet módosításáról

L 431.

A Bizottság (EU) 2020/2159 végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

A Bizottság (EU) 2020/2161 végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumfólia-tekercsek behozatalára vonatkozóan az (EU) 2019/915 végrehajtási rendelettel bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Thaiföldön feladott, akár Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes alumíniumfólia-tekercsek behozatalával megvalósított esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint az érintett behozatalokra vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről

A Bizottság (EU) 2020/2162 végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumfóliák behozatalára vonatkozóan az (EU) 2015/2384 bizottsági végrehajtási rendelettel és az (EU) 2017/271 bizottsági végrehajtási rendelettel bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Thaiföldön feladott, akár Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes alumíniumfóliák behozatalával megvalósított esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint az érintett behozatalokra vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről

A Bizottság (EU) 2020/2163 végrehajtási rendelete az uniós preferenciális rendelkezésekben meghatározott preferenciális származási szabályoknak az Egyesült Királyságban Észak-Írország tekintetében történő végrehajtásáról

L 432.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2170 rendelete az uniós vámkontingensek és egyéb behozatali kontingensek alkalmazásáról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2171 rendelete a 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. Mellékletének az Unióból Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról

C 442.

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó, optikai szálakból álló kábelek behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról

L 433.

A Bizottság (EU) 2020/2179 végrehajtási rendelete (2020. december 16.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

L 434.

A Bizottság (EU) 2020/2190 felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az áruknak az Unió területéről való kiléptetési helye szerinti határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések, valamint az átszállításra és átrakodásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról

A Bizottság (EU) 2020/2191 felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Csatorna-szigetek és a Man-sziget területére belépő vagy onnan kilépő áruk tengeri szállításához kapcsolódó belépési gyűjtő árunyilatkozatok és indulás előtti árunyilatkozatok benyújtási határidői tekintetében történő módo-sításáról

A Bizottság (EU) 2020/2196 végrehajtási rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról

Jövedékkel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Jövedéki adó fajtakódok

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályfigyelő

A Kormány 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályfigyelő

Említett időszakban változás nem történt.

Bejegyzések