Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2019. május 01-től 2019. május 31-ig.

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L 110.

• A  Bizottság  (EU)  2019/643-647  végrehajtási  rendeletei  egyes  áruk  Kombinált  Nómenklatúra szerinti besorolásáról 

• Bizottság (EU) 2019/648 végrehajtási rendelete az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 113/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

L 111.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/632 rendelete a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós  Vámkódexben  előírt  elektronikus  adatfeldolgozási  eljárásoktól  eltérő  eszközök  átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról

L 114.

• A Bizottság (EU) 2019/673 felhatalmazáson alapuló rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó  egyes  termékek  behozatalára  vonatkozó  kiegészítő  vámokról  szóló  (EU)  2018/196 rendelet módosításáról

• A Bizottság (EU) 2019/675 végrehajtási rendelete a harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő  minőségű  közönséges  búzára  vonatkozó  közösségi  vámkontingensek  megnyitásáról  és kezeléséről szóló 1067/2008/EK rendelet módosításáról

L 116.

• A  Bizottság  (EU)  2019/687  végrehajtási  rendelete  a  Kínai  Népköztársaságból  származó  egyes szerves  bevonatú  acéltermékek  behozatalára  vonatkozó  végleges  dömpingellenes  vámnak  az (EU)  2016/1036  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  11.  cikkének  (2)  bekezdése  szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

• A  Bizottság  (EU)  2019/688  végrehajtási  rendelete  a  Kínai  Népköztársaságból  származó  egyes szerves  bevonatú  acéltermékek  behozatalára  vonatkozó  végleges  kiegyenlítő  vámnak  az  (EU) 2016/1037  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  18.  cikke  szerinti  hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

C 151.

Értesítés a Bahreinből és az Egyiptomból származó folytonosüvegrostszál-termékek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

L 120.

A Bizottság (EU) 2019/705 végrehajtási rendelete (2019. május 2.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

C 157.

Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

C 158.

A Bizottság közleménye a páneuromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális  egyezmény  vagy  az  ezen  egyezmény  szerződő  felei  közötti  diagonális  kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról

L 125.

• Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről

• Értesítés  a  Kínai  Népköztársaságból  származó  szolárüveg  behozatalára  alkalmazandó dömpingellenes,  illetve  kiegyenlítő  intézkedések  hatályvesztési  felülvizsgálatának megindításáról

L 126.

A Bizottság (EU) 2019/765 végrehajtási rendelete (2019. május 14.) az Amerikai Egyesült Államokból  származó  bioetanol  behozatalára  vonatkozó  dömpingellenes  vámnak  az  (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő hatályon kívül helyezéséről, valamint az érintett behozatalokkal kapcsolatos eljárás megszüntetéséről

C 166.

Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről

L 126.

• A  Bizottság  (EU)  2019/625  felhatalmazáson  alapuló  rendelete  (2019.  március  4.)  az  (EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és  áruk  szállítmányainak  az  Unióba  történő  beléptetésére  vonatkozó  követelmények tekintetében történő kiegészítéséről 

• A  Bizottság  (EU)  2019/626  végrehajtási  rendelete  (2019.  március  5.)  az  egyes  emberi fogyasztásra  szánt  állatok  és  áruk  Európai  Unióba  történő  beléptetése  tekintetében engedélyezett  harmadik  országok  vagy  harmadik  országbeli  régiók  jegyzékeiről,  valamint  az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet e jegyzékek tekintetében történő módosításáról

C 169.

Értesítés az egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó védintézkedések felülvizsgálatának megindításáról

L 134.

A Bizottság (EU) 2019/822 és 823 végrehajtási rendeletei   egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

L  136.

Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2019/771  irányelve  (2019.  május  20.)  az  áruk adásvételére  irányuló  szerződések  egyes  vonatkozásairól,  az  (EU)  2017/2394  rendelet  és  a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

C  176.

Értesítés  a  Török  Köztársaságból  származó  egyes  szivárványos  pisztrángok  behozatalára alkalmazandó kiegyenlítő intézkedések részleges időközi felülvizsgá-latának megindításáról

L 137.

A Bizottság (EU) 2019/830 végrehajtási rendelete (2019. május 15.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

L 138.

• A Bizottság (EU) 2019/841 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 14.) a 952/2013/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendeletnek  az  Uniós  Vámkódex  egyes  rendelkezéseire vonatkozó  részletes  szabályok  tekintetében  történő  kiegészítéséről  szóló  (EU)  2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről –

• A  Bizottság  (EU)  2019/840  felhatalmazáson  alapuló  rendelete  (2019.  március  12.)  az  (EU) 2018/273  felhatalmazáson  alapuló  rendeletnek  a  Kanadából  származó  borok  behozatala tekintetében történő módosításáról és a kiskereskedőknek a bevételezési és kiadási nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítéséről

C 179.

Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

Tájékoztató a NAV honlapjáról

4003/2019. NAV tájékoztatás az egyes tájékoztatások módosításáról

3013/2018.  NAV  útmutató  a  szabad  forgalomba  bocsátás  vámeljáráskor  az  általános  forgalmi adóról  szóló  2007.  évi  CXXVII.  törvény  95.  és  96.  §-aiban  szabályozott  adómentesség alkalmazásáról szóló 3010/2016. útmutató módosításáról

• BREXIT információk (frissített)

• A NAV Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7007/2019. felhívása a vámjogi képviseletre vonatkozó szabályokban bekövetkező változásokról

• Befejeződött a vámhatósági engedélyek kötelező újraértékelése