Keresés
Close this search box.

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2019. június 01-től 2019. június 30-ig.

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L  146.

A  Bizottság  (EU)  2019/915  végrehajtási  rendelete  a  Kínai  Népköztársaságból  származó egyes alumíniumfólia-tekercsek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

L  148.

A  Bizottság  (EU)  2019/921-928  végrehajtási  rendeletei  egyes  áruk  Kombinált

Nómenklatúra szerinti besorolásáról

L  149.

A  PÁN-EUROMEDITERRÁN  PREFERENCIÁLIS  SZÁRMAZÁSI  SZABÁLYOKRÓL  SZÓLÓ REGIONÁLIS EGYEZMÉNNYEL LÉTREHOZOTT VEGYES BIZOTTSÁG 2/2017 HATÁROZATA  a  pán-euromediterrán  preferenciális  származási  szabályokról  szóló  regionális  egyezmény  II. függeléke rendelkezéseinek a Moldovai Köztársaságra és az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő országokra is kiterjedő Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (CEFTA)  hatálya  alá  tartozó  kereskedelemben  a  vámvisszatérítés  és  a  teljes  kumuláció lehetőségének bevezetése révén történő módosításáról

L 151.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS(EU) 2019/880 RENDELETE a kulturális javak bejuttatásáról és behozataláról

L 157.

Helyesbítés egyes halászati termékekre vonatkozó autonóm uniós vámkontingensek 2019  és  2020  közötti  időszakra  való  megnyitásáról  és  kezeléséről  szóló,  2018. december 11-i (EU) 2018/1977 tanácsi rendelethez

C  203.

Helyesbítés  az  egyes  acéltermékek  behozatalára  vonatkozó  védintézkedések  felülvizsgálatának megindításáról szóló értesítéshez 

L 163.

• A  Tanács  (EU)  2019/998  rendelete  (2019.  június  13.)  az  Uniónak  az  egyes  mezőgazdasági  és ipari  termékekre  vonatkozó  autonóm  vámkontingensei  megnyitásáról  és  kezeléséről  szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról

• A Tanács (EU) 2019/999 rendelete (2019. június 13.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében  a  közös  vámtarifában  rögzített  autonóm  vámtételek  felfüggesztéséről  szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

• A Bizottság (EU) 2019/1005 végrehajtási határozata (2019. június 19.) a Nicaraguából származó banán  behozatalára  alkalmazott  kedvezményes  vámtételek  ideiglenes  felfüggesztése  nem helyénvaló voltának megállapításáról

C 209.

• Értesítés egyes szubvencióellenes intézkedések hatályvesztéséről

• Értesítés  az  Indiából  behozott  alakítható  öntöttvasból  (más  néven  gömbgrafitos  öntöttvasból) készült  csövekre  vonatkozó  végleges  kiegyenlítő  vám,  illetve  végleges  dömpingellenes  vám kivetéséről  szóló  (EU)  2016/387  és  (EU)  2016/388  bizottsági  végrehajtási  rendeletekkel kapcsolatos  T-300/16.  és  T-301/16.  sz.  ügyekben  hozott  2019.  április  10-i  ítéletek  nyomán  a vizsgálatok újbóli megindításáról

L 165.

• A Bizottság (EU) 2019/1013 végrehajtási rendelete (2019. április 16.) az Unióba belépő, bizonyos állat- és árukategóriákba tartozó szállítmányok érkezésére vonatkozó előzetes értesítésről

• A Bizottság (EU) 2019/1014 végrehajtási rendelete (2019. június 12.) a határállomásokra és az azokon  létesített  ellenőrző  központokra  vonatkozó  minimum-követelmények,  valamint  a határállomások és ellenőrző pontok jegyzékbe vételéhez alkalmazandó formátum, kategóriák és rövidítések részletes szabályainak megállapításáról

L  167.

A  Bizottság  (EU)  2019/1026  végrehajtási  rendelete  az  Uniós  Vámkódex  alapján  történő információcserére  és  az  érintett  információk  tárolására  szolgáló  elektronikus  rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól

L 171.

• A  Bizottság  (EU)  2019/1081  felhatalmazáson  alapuló  rendelete    a  bizonyos  fizikai ellenőrzéseknek  a  határállomásokon  történő  elvégzéséért  felelős  személyzet  képzésére vonatkozó különös követelményekkel kapcsolatos szabályok megállapításáról 

• A Bizottság (EU) 2019/1082 végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

• A Bizottság (EU) 2019/1087 végrehajtási határozata a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre  vonatkozó  kiterjesztett  dömpingellenes  vám  alóli,  a  88/97/EK  rendelet szerinti mentességekről 

L 175.

• A Bizottság (EU) 2019/1099 végrehajtási rendelete (2019. június 27.) a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről  és  a  kivetett  ideiglenes  vám  végleges  beszedéséről  szóló  412/2013/EU  tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról

• A Bizottság (EU) 2019/1109 végrehajtási határozata (2019. június 27.) az Észak-Macedóniából, Oroszországból és Törökországból származó, vasból (de nem öntöttvasból) vagy acélból (de nem rozsdamentes  acélból)  készült,  négyzet  vagy  téglalap  keresztmetszetű  hegesztett  csövek  és üreges profilok behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről

Tájékoztató a NAV honlapjáról

Jövedéki adó fajtakódok

A NAV Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7008/2019. felhívás a vámudvarok létesítési feltételeiről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7009/2019. felhívás Uniós Vámkódex szerinti különleges eljárások vám-árunyilatkozattal történő engedélyezéséről