Keresés
Close this search box.

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2019. április 01-től 2019. április 30-ig.

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L 55.

A Bizottság (EU) 2019/321 végrehajtási rendelete (2019. február 18.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra  szerinti  besorolásáról  és  az  (EU)  2017/1232  végrehajtási  rendelet  hatályon  kívül helyezéséről

L 60.

A Bizottság (EU) 2019/334 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 19.) az (EU) 2015/2446  felhatalmazáson  alapuló  rendeletnek  a  Nagy-Britannia  és  Észak-Írország  Egyesült Királysága, a Csatorna-szigetek és a Man-sziget területére belépő vagy onnan kilépő áruk tengeri szállításához  kapcsolódó  belépési  gyűjtő  árunyilatkozatok  és  indulás  előtti  árunyilatkozatok benyújtási határidői tekintetében történő kiegészítéséről

L  66.

A  Bizottság  (EU)  2019/368  végrehajtási  rendelete  (2019.  március  4.)  az  egyes  áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 444/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

L 68.

A Bizottság (EU) 2019/370 végrehajtási rendelete (2019. március 7.) a 737/90/EGK tanácsi rendelet  alkalmazására  vonatkozó  részletes  szabályok  megállapításáról  szóló  1635/2006/EK rendeletnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból való kilépése miatt történő módosításáról  

L  70.

A  Bizottság  (EU)  2019/386  végrehajtási  rendelete  (2019.  március  11.)  az  Unió  WTO engedményes  listájában  szereplő  bizonyos  mezőgazdasági  termékekre  vonatkozó

vámkontingenseknek  az  Egyesült  Királyság  Unióból  való  kilépése  miatt  szükséges  arányos felosztásáról, valamint az említett vámkontingensek tekintetében kiadott behozatali engedélyekre és behozatali jogokra vonatkozó szabályokról

L  71.

A  Bizottság  (EU)  2019/398  végrehajtási  rendelete  (2019.  március  8.)  a  616/2007/EK rendeletnek  a  baromfihús-ágazatra  vonatkozó  egyes  kiegészítő  vámkontingensek  tekintetében történő módosításáról és az ugyanazon rendelettől a 2018/2019-es kontingensév tekintetében való eltérésről

C 104.

Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről

L  77.

A  Bizottság  (EU)  2019/444  végrehajtási  rendelete  (2019.  március  19.)  az  (EU)  2015/2447 végrehajtási  rendeletnek  az  Egyesült  Királyság  Unióból  való  kilépésére  tekintettel  a  kezesi kötelezettségvállalás formanyomtatványai, valamint a légi közlekedési költségeknek a vámértékbe való belefoglalása tekintetében történő módosításáról

L 79.

A Bizottság (EU) 2019/455 végrehajtási rendelete (2019. március 20.) az Oroszországból, a Trinidad és Tobagóból és az Amerikai Egyesült Államokból származó karbamid–ammónium-nitrát keverékek behozatalára vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről

L  80.

A  Bizottság  (EU)  2019/464  végrehajtási  rendelete  (2019.  március  21.)  a  Kínai Népköztársaságból  származó  asztali  és  konyhai  kerámiaáruk  behozatalára  vonatkozóan  a 412/2013/EU  tanácsi  végrehajtási  rendelettel  bevezetett  dömpingellenes  intézkedések  esetleges kijátszására  vonatkozó  vizsgálat  megindításáról,  valamint  az  ezekre  a  behozatalokra  vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettség bevezetéséről

Tájékoztató a NAV honlapjáról

• A  NAV  Központi  Irányítása  Jövedéki  Főosztály  főosztályvezetője  által  kiadott  7001/2019. felhívás  a  jövedéki  bevallási,  bejelentési  és  adatszolgáltatási  kötelezettségek  elektronikus  úton történő teljesítéséről 

• Gyakran ismételt kérdések az AEO-kkal történő egyes kockázati információk megosztásáról

• Közlemény  az  Egyesült  Királyság  EU  tagsága  megváltozása  miatti  EKAER  bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségek változásairól 

• Brexit információk (frissített változat)

• 7013/2016. NAV felhívás a vámudvarok létesítési feltételeiről (frissítés)

• EORI-szám igénylése Magyarországon

• BREXIT (2019.03.18.)

• 4002/2019.  NAV  ájékoztatás  a  Harmonizált  Áruleíró  és  Kódrendszer  Magyarázatáról  és  az Áruosztályozási Véleményekről

• A termékexporthoz és a termékimporthoz kapcsolódó fuvarozás és egyéb szolgáltatás megítélése az áfa szempontjából

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályfigyelő

60/2019. (III. 25.) Korm. rendelet  Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló  374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályfigyelő

4/2019. (III. 7.) AB határozat  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi  LIII. törvény 66/A. § (1) bekezdésével, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdéséből és XXI. cikk (1) bekezdéséből fakadó mulasztás megállapításáról