Keresés
Close this search box.

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2019. február 01-től 2019. február 28-ig.

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

L 24.

Levélváltás formájában létrejött megállapodás az Európai Unió és a Norvég Királyság között az  általános  tarifális  preferenciarendszer  keretében  az  Európai  Unió,  a  Svájci  Államszövetség,  a Norvég Királyság és a Török Köztársaság között alkalmazandó származási kumulációról

L 27.

• Értesítés  az  általános  tarifális  preferenciarendszerének  keretében  az  Európai  Unió,  a  Svájci Államszövetség,  a  Norvég  Királyság  és  a  Török  Köztársaság  között  alkalmazandó  származási kumulációról szóló, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépéséről

• A  Tanács  (EU)  2019/143  határozata  (2019.  január  28.)  az  Európai  Unió  és  a  Kínai Népköztársaság  között  az  „Európai  Unió  –  az  egyes  baromfihús-készítményekre  vonatkozó vámkedvezményeket  érintő  intézkedések”  tárgyú  DS492  számú  eljárással  kapcsolatos, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Unió nevében történő meg-kötéséről

• Megállapodás  levélváltás  formájában  az  Európai  Unió  és  a  Kínai  Népköztársaság  között  az „Európai  Unió  –  az  egyes  baromfihús-készítményekre  vonatkozó  vámkedvezményeket  érintő intézkedések” tárgyú DS492 számú eljárással kapcsolatban

L  31.

A Bizottság (EU) 2019/159 végrehajtási rendelete (2019. január 31.) az egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó végleges védintézkedések bevezetéséről

L  32.

Az  ESA–EU  Vámegyüttműködési  Bizottság  1/2019  határozata  (2019.  január  14.)  az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági  partnerségi  megállapodás  kereteinek  létrehozásáról  szóló  átmeneti  megállapodás  1. jegyzőkönyvében  megállapított  származási  szabályoktól  a  Mauritiuson  a  sózott  barrakuda vonatkozásában fennálló különleges helyzet figyelembevétele érdekében történő eltérésről

L  34.

Megállapodás  levélváltás  formájában  az  egyrészről  az  Európai  Közösségek  és  azok tagállamai,  másrészről  a  Marokkói  Királyság  közötti  társulást  létrehozó  euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról az Európai Unió és a Marokkói Királyság között

L  35.

Az  EU–Japán  bor  munkacsoport  1/2019  sz.  határozata  (2019.  február  1.)  a  Japánból származó  borászati  termékeknek  az  Európai  Unióba  irányuló  importjára  vonatkozó tanúsítványokra  alkalmazandó  formanyomtatványokról  és  az  öntanúsítás  módozatairól [2019/224]

L 38.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/216 rendelete (2019. január 30.) az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

L 40.

• A Bizottság (EU) 2019/244 végrehajtási rendelete (2019. február 11.) az Argentínából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről

• A Bizottság (EU) 2019/245 végrehajtási határozata (2019. február 11.) az Argentínából származó biodízel  behozatalára  vonatkozó  végleges  kiegyenlítő  vám  kivetését  követően  felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról

C 55.

A Bizottság végrehajtási határozata (2019. február 11.) a Kambodzsai Királyságnak nyújtott tarifális  preferenciáknak  a  978/2012/EU  rendelet  19.  cikke  szerinti  ideiglenes  visszavonására vonatkozó eljárás megindításáról

L 42.

• A  Bizottság  (EU)  2019/249  végrehajtási  rendelete  (2019.  február  12.)  az  általános  tarifális preferenciák  rendszerének  alkalmazásáról  szóló  978/2012/EU  rendeletnek  megfelelően  a 2020–2022  közötti  időszakra  vonatkozóan  egyes  GSP-kedvezményezett  országok  tarifális preferenciáinak egyes GSP-áruosztályok tekintetében történő felfüggesztéséről

• A Bizottság (EU) 2019/251 végrehajtási rendelete (2019. február 12.) a Hubei Xinyegang Steel Co.,  Ltd  behozatalára  kivetett  végleges  dömpingellenes  vámokról,  valamint  a  Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli vas- vagy acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges  dömpingellenes  vám  kivetéséről  szóló  (EU)  2015/2272  végrehajtási  rendelet módosításáról

C  58.

Értesítés  a  Kínai  Népköztársaságból  és  Indonéziából  származó  nátrium-ciklamát  Unióba irányuló behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedésekről: egyedi vámtétel hatálya alá tartozó vállalat címének megváltoztatása

L 44.

• A Bizottság (EU) 2019/260 végrehajtási rendelete a 180/2014/EU végrehajtási rendeletnek az Unió  egyes  legkülső  régiói  és  az  Egyesült  Királyság  közötti  hagyományos  kereskedelmi folyamatok mennyiségeinek tekintetében történő módosításáról

• A  Bizottság  (EU)  2019/261  végrehajtási  rendelete  a  Kínai  Népköztársaságból  származó  egyes öntöttvas  áruk  behozatalára  vonatkozó  végleges  dömpingellenes  vám  kivetéséről  és  a  kivetett ideiglenes  vám  végleges  beszedéséről,  valamint  az  Indiából  származó  egyes  öntöttvas  áruk behozatalára vonatkozó vizsgálat meg-szüntetéséről szóló (EU) 2018/140 végrehajtási rendelet módosításáról

• A  Bizottság  (EU)  2019/262  végrehajtási  rendelete  a  Kínai  Népköztársaságból  és  Thaiföldről származó  menetelt  temperöntvény  csőszerelvények  és  -illesztések  behozatalára  vonatkozó végleges  dömpingellenes  vám  kivetéséről  és  a  kivetett  ideiglenes  vám  végleges  beszedéséről, valamint  Indonézia  tekintetében  az  eljárás  megszüntetéséről  szóló  430/2013/EU  tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról

• A  Bizottság  (EU)  2019/266  végrehajtási  határozata  a  Malajziából  származó  szolárüveg behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

C  60.

Értesítés  a  Kínai  Népköztársaságból  származó  közúti  acélkerekek  behozatalára  vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

L 48.

A Bizottság (EU) 2019/294 végrehajtási határozata (2019. február 18.) a kutyák, macskák és görények  Unióba  történő  behozatalára  engedéllyel  rendelkező  területek  és  harmadik  országok jegyzéke,  továbbá  az  ezen  állatok  behozatalára  vonatkozó  állategészségügyi  bizonyítványminta meghatározásáról

L 50. 

• A Bizottság (EU) 2019/297 végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó puhított bőr  behozatalára  vonatkozó  végleges  dömpingellenes  vámnak  az  (EU)  2016/1036  európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

• A Bizottság (EU) 2019/298 végrehajtási rendelete a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala vagy Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett  harmadik  országok,  területek,  övezetek  és  területi  egységek  jegyzékében  a Belaruszra,  Bosznia-Hercegovinára  és  Japánra  vonatkozó  bejegyzés  tekintetében  történő módosításáról

C 68. 

• Értesítés  a  Kínai  Népköztársaságból  és  az  Egyiptomból  származó  egyes  szőtt  és/vagy  tűzött üvegrost szövetek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

• Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről

Tájékoztató a NAV honlapjáról

• Útmutatók az EU-Japán Gazdasági Partnerségi Megállapodás alkalmazásához

• A NAV Központi Irányítása Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7002/2019. felhívás az Engedélyezett Gazdálkodókkal (AEO) történő egyes kockázati információk megosztásáról

• Megjelent az állandó képviseleti jogosultság bejelentésére szolgáló 2019-es EGYKE adatlap

• Regisztrált Exportőri Rendszer 

• A NAV Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7003/2019. felhívás a Brexit  állásáról  a  kettős  felhasználású  termékek  Egyesült  Királyságba  irányuló  kivitelével összefüggésben

3003/2019.NAV  útmutató  a vámjogszabályokban meghatározott szankciók alkalmazásáról