Keresés
Close this search box.

Tájékoztatom, hogy vámjoggal, jövedékkel, környezet-, munka-, tűzvédelemmel, hulladékgazdálkodással és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban az alábbi jogszabályok léptek életbe, vagy módosultak 2019. január 01-től 2019. január 31-ig.

Vámmal kapcsolatos jogszabályfigyelő

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

C 2.

Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

L 9.

• Tájékoztatás az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás

hatályba lépésének időpontjáról

• A  Bizottság  (EU)  2019/39  végrehajtási  rendelete  (2019.  január  10.)  a  834/2007/EK  tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására  vonatkozó  részletes  szabályok  meghatározásáról  szóló  1235/2008/EK  rendelet módosításáról 

• Az  EU–Jordánia  Társulási  Bizottság  1/2018  határozata  (2018.  december  4.)  az  egyrészről  az Európai  Közösségek  és  azok  tagállamai  és  másrészről  a  Jordán  Hásimita  Királyság  közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás 3. jegyzőkönyve rendelkezéseinek a származó termék fogalmának meghatározása, valamint a nem származó anyagokon bizonyos, a Jordán  Hásimita  Királyság  területén  előállított  és  a  szíriai  menekültek  és  jordániaiak  foglalkoztatásának  növelésével  összefüggő  termékkategóriák  származóvá  minősítése  érdekében végrehajtandó  megmunkálások  vagy  feldolgozások  listája  tekintetében  történő  módosításáról [2019/42]

L  10.

A  Bizottság  (EU)  2019/54  végrehajtási  határozata  (2019.  január  9.)  egy  bizonyos  kötelező érvényű tarifális felvilágosítás érvényességéről

C 18.

Értesítés a Törökországból származó egyes szivárványos pisztrángok behozatalára vonatkozó hatályban  lévő  szubvencióellenes  intézkedésekkel  kapcsolatban:  egy,  a  mintában  nem  szereplő együttműködő  vállalatokra  alkalmazandó  kiegyenlítő  vámtétel  hatálya  alá  tartozó  vállalat névváltoztatása

L  12.

A  Bizottság  (EU)  2019/59  végrehajtási  rendelete  (2019.  január  14.)  a  Kínai Népköztársaságból  származó  alumíniumradiátorok  behozatalára  vonatkozó  végleges  dömpingellenes  vámnak  az  (EU)  2016/1036  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  11.  cikkének  (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

L  13.

Értesítés  az  egyrészről  az  Európai  Közösség,  másrészről  a  csendes-óceáni  államok  közötti átmeneti partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

L  15.

A  Bizottság  (EU)  2019/67  végrehajtási  rendelete  (2019.  január  16.)  a  Kambodzsából  és  a Mianmarból származó indica rizs behozatalára vonatkozó védintézkedések bevezetéséről

L 16.

• A Bizottság (EU) 2019/72 végrehajtási rendelete (2019. január 17.) a Kínai Népköztársaságból származó elektromos kerékpárok behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről

• A Bizottság (EU) 2019/73 végrehajtási rendelete (2019. január 17.) a Kínai Népköztársaságból származó  elektromos  kerékpárok  behozatalára  vonatkozó  végleges  dömpingellenes  vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

C 24.

• A  Tanács  következtetései  az  Európai  Uniónak  a  szellemitulajdon-jogok  megsértése  elleni küzdelemre irányuló 2018–2022-es vámügyi cselekvési tervéről

• A  Tanács  következtetései  az  uniós  vámügyi  kockázatkezelési  stratégia  és  cselekvési  terv végrehajtásáról szóló második eredményjelentésről

L 20.

• A  Bizottság  (EU)  2019/99  végrehajtási  rendelete  (2019.  január  22.)  az  Indiából  származó, alakítható  öntöttvasból  (más  néven  gömbgrafitos  öntöttvasból)  készült  csövek  behozatalával összefüggő  újbóli,  visszanyerésre  vonatkozó  vizsgálatnak  a  hatályban  lévő  intézkedések módosítása nélküli megszüntetéséről

• Az  EU–Ukrajna  Vámügyekkel  Foglalkozó  Albizottság  1/2018  sz.  határozata  (2018.  november 21.)  az  EU–Ukrajna  társulási  megállapodáshoz  csatolt,  a  „származó  termék”  fogalmának meghatározásáról  és  az  igazgatási  együttműködés  módszereiről  szóló  I.  jegyzőkönyv felváltásáról [2019/101]

L 21.

• A Tanács (EU) 2019/102 határozata (2018. június 25.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,  másrészről  Izrael  Állam  közötti  társulás  létrehozásáról  szóló  euromediterrán megállapodáshoz  csatolt,  a  Horvát  Köztársaság  Európai  Unióhoz  történő  csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról

• Jegyzőkönyv  az  egyrészről  az  Európai  Közösségek  és  tagállamaik,  másrészről  Izrael  Állam közötti  társulás  létrehozásáról  szóló  euromediterrán  megállapodáshoz,  a  Horvát  Köztársaság

Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

• A  Tanács  (EU)  2019/104  határozata  (2018.  május  22.)  az  Európai  Unió  által  az  egyrészről  az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött  gazdasági  partnerségi,  politikai  koordinációs  és  együttműködési  megállapodás  által létrehozott EU–Mexikó Vegyes Tanácsban képviselendő álláspontról, a Vegyes Tanács 2/2000 és  2/2001  sz.  határozatának  módosításával  kapcsolatban,  a  Horvát  Köztársaság  Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

L  23.

Értesítés  az  egyrészről  az  Európai  Unió  és  tagállamai,  másrészről  Japán  közötti  stratégiai partnerségi megállapodás  (HL L 216.2018.08.24.) ideiglenes alkalmazásáról 

Tájékoztató a NAV honlapjáról

• A  NAV  Központi  Irányítás  Vám  Főosztálya  főosztályvezetője  által  kiadott  7001/2019.  felhívás  a vámbiztosítékként  elfogadható  kötelezettségvállalási  okmányok  kitöltéséről,  valamint  a  lekötött biztosítékok felszabadításáról

• 30. információs füzet – A fizetési kedvezmények alapvető szabályai

• 90. információs füzet – Ellenőrzések és jogkövetkezmények rendszere az új jövedéki szabályokban

• 4001/2019.  NAV  tájékoztatás  a  származási  szabályok  kapcsán  alkalmazandó  euró-ban meghatározott értékhatárok nemzeti valutában kifejezett egyenértékei

• 3001/2019.  NAV  útmutató    az  egységes  vámokmány  kitöltéséről  szóló  3008/2016.  útmutató módosításáról