Jövedéki tanácsadás és ügyintézés

jovedeki-szabalyozas

A jövedéki szabályozás célja:

Az Országgyűlés 2016. június 7-én elfogadta az új jövedéki szabályozást (2016. évi LXVIII. törvény), melynek hatályba lépése több alkalommal is csúszott. Önmagában az, hogy sorozatosan új időpont került meghatározásra, éppen azt támasztja alá, hogy olyan átfogó változások történtek, amelyek bevezetése nem megy egyszerűen sem a hatóság, sem a gazdálkodók oldaláról.

Az új szabályozás elsődleges és legfontosabb céljai az egyszerűsítés, az egységesítés, a gazdálkodók adminisztrációs terheinek csökkentése, az elektronizáció valamint az adóbeszedés hatékonyságának növelése volt, és ennek érdekében az új szabályozás meghatározó tartalmi és szerkezeti változtatásokat tartalmaz.

Jövedéki termékek:

Energiatermék:

 • Szén
 • Villamosenergia
 • Földgáz
 • Ásványolajok
 • Fűtőolaj
 • Gázolaj
 • Üzemanyagként felhasznált ásványolaj termékek

Dohánygyártmány:

 • Cigaretta
 • Szivar
 • Szivarka,
 • Finomra vágott fogyasztási dohány,
 • Egyéb fogyasztási dohány,
 • Az új dohánytermék-kategóriák,
 • Elektronikus cigaretta
 • Töltőfolyadék

Alkoholtermék:

 • Sör
 • Csendes bor
 • Habzó bor
 • Egyéb csendes és habzó erjesztett ital
 • Köztes alkoholtermék
 • Alkoholtermék

Hatályos jövedéki jogszabályok:

 • évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
 • 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Szükséges ismeretek a jövedéki törvény által támasztott kötelezettségek elvégzéséhez:

1, A jövedéki törvény szabályozása alá eső termékek meghatározásának alapvető feltétele a termékek megfelelő áruismerete és a minimális áruosztályozási tájékozottság
2, A jövedéki szabályozás részletes ismerete
3, Bejelentések, bevallások, kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok ismerete
4, Végül, de nem utolsó sorban hasznos a több éves tapasztalat

Jogkövetkezmények:

Jövedéki bírság: Az a személy, aki a jövedéki törvényben meghatározott kötelezettségét megszegi, jövedéki bírsággal sújtható

1, A központi költségvetésnek vagyoni hátrány okozása esetén, a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány mértékének kétszeresétől ötszöröséig terjedő összegig, de legalább 30 ezer forintig,
2, Ha a jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő kétséget kizáróan adózott termékeket forgalmaz, de nem rendelkezik jövedéki engedéllyel, a kivetendő jövedéki bírság alapja a kereskedő termékköre szerinti jövedéki engedélyhez e törvényben előírt jövedéki biztosíték összegének és azon napok számának szorzata, amely alatt a kereskedő a jövedéki bírság kivetéséig engedély nélkül folytatta tevékenységét. A jövedéki bírság mértéke a bírságalapnak és a jövedéki bírság kivetése időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese 365-öd részének a szorzata, de legalább 500 ezer forint,
3, a szárított és fermentált dohány előállításával, tárolásával és kereskedelmével összefüggő kötelezettségszegés esetén kilogrammonként 100 ezer forinttal,
4, a cukorcefre adóraktáron kívüli előállítása, birtoklása esetén kilogrammonként 3 ezer forinttal, de legalább 100 ezer forintig,
5, az egyéb, előzőek alá nem tartozó kötelezettségszegések esetén a magánszemély 300 ezer forintig, a gazdálkodó szervezet 750 ezer forintig.

Egyéb bírság: Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül végzi a párlat előállítását, továbbá a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy a jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az érintett a felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja

A jövedéki adó szabályozással kapcsolatban az alábbi szolgáltatással állunk ügyfeleink rendelkezésére:

 • jövedéki tanácsadás a jogszerű gazdálkodói működéshez;
 • jövedéki tevékenységhez szükséges jövedéki engedély beszerzése;
 • jövedéki termék tekintetében tarifális besorolás, esetlegesen KÉV ügyintézés;
 • nyilvántartási rendszerek kialakítása, hatósági adatszolgáltatások teljesítése;
 • jövedéki ügyintéző képzettséggel rendelkezünk, így ügyfeleink mentesülnek a jövedéki ügyintéző alkalmazási kötelezettsége alól;
 • kapcsolattartás és képviselet a jövedéki hatósági eljárások során;
 • jövedéki adóbevallás elkészítése, elektronikus bevallása;
 • adminisztratív okmányok kezelése, hatósági ügyintézése;
 • zárjeggyel kapcsolatos bejelentések (igénylés, elszámolás, adatszolgáltatás) teljes körű jövedéki ügyintézése;
 • adóellenőrzéssel, utólagos ellenőrzéssel kapcsolatos tanácsadás, hatóságok előtti képviselet;
 • állásfoglalások beszerzése, ügygondozás;
 • jövedéki jogszabályfigyelés;
 • ügyfeleink partnereink képviselete jövedéki hatósági eljárásokban.

Rendelkezünk vámügynöki engedéllyel és AEO C tanúsítvánnyal.

Szakértői tanácsadásra van szüksége?

Tevékenységeink

Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás és ügyintézés

Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás, teljes körű ügyintézés, jogszabályi megfelelőség vizsgálat – A kialakított termékdíjas rendszer folyamatos költséghatékony optimalizálása.

Energia vámkezelés

A Vámőr Kft. az energia piac liberalizációja óta segíti partnereit a hatóságokkal való minél egyszerűbb és gördülékenyebb együttműködésben.

Jövedéki tanácsadás és ügyintézés

Jövedéki tanácsadás a jogszerű gazdálkodói működéshez; jövedéki tevékenységhez szükséges jövedéki engedély beszerzése; jövedéki termék tekintetében tarifális besorolás, esetlegesen KÉV ügyintézés.

INTRASTAT tanácsadás és ügyintézés

Teljes körű intrastat ügyintézés, szaktanácsadás – Rendelkezünk az Intrastat adatszolgáltatások elkészítéséhez szükséges hatósági regisztrációval, kapcsolattal és szakértelemmel, magyar és angol nyelven.

Vámtanácsadás, vámfizetés megosztás, összevont vámfizetés

Megbízóink számára elérhetővé teszünk egy olyan rendszert, amely leegyszerűsíti a vámhatározatok pénzügyi rendezését és amelyet a vámhatósággal szoros együttműködésben üzemeltetünk.

Hulladékgazdálkodási ügyintézés

Az Országgyűlés 2012 év végén elfogadta, és 2013. január 1.-jén hatályba lépett a hulladékról szóló törvény (Ht.), amely új szabályokat és fogalmakat vezetett be a hulladékokkal kapcsolatosan.