logo_vamor
Keresés
Close this search box.

Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás és ügyintézés

A Környezetvédelmi termékdíj szabályozás célja

kornyezetvedelmi-termekdij-tanacsadas-es-bevallas

A környezetvédelmi termékdíj törvény célja jól megérthető a környezetvédelmi termékdíj törvény bevezető szövegéből: A termékdíj törvény célja „hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetve azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, valamint károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen…”.

Köteles termékkörök a termékdíj törvény alapján

Kötelezettek a termékdíj törvény szerint:

Alapszabályként elmondható, hogy az első belföldi forgalomba hozó a környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezett. Gyakran elfelejtik, hogy érintett lehet minden olyan gazdasági szereplő is, aki tevékenységéből adódóan foglalkozik árubehozatallal, kivitellel, vagy esetenként felhasználja saját termékeit minden olyan használatra, ami nem a számvitelről szóló törvényben meghatározott saját termelésű készlet létrehozását eredményezi (pl.: saját vagy alkalmazottja magánszükségletének kielégítése).

Hatályos környezetvédelmi termékdíj jogszabályok:

Szükséges ismeretek a termékdíj törvény által támasztott kötelezettségek elvégzéséhez:

1, A környezetvédelmi termékdíj szabályozása alá eső termékek meghatározásának alapvető feltétele a termékek megfelelő áruismerete és a minimális áruosztályozási tájékozottság

2, A környezetvédelmi termékdíj szabályozás részletes ismerete

3, Bejelentések, bevallások, kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok ismerete

4, Végül, de nem utolsó sorban hasznos a több éves tapasztalat

Amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 pontban összefoglalt minimális ismeretekkel, akkor számolnia kell azzal a kockázattal, hogy egy hatósági ellenőrzés akár a környezetvédelmi termékdíj nem megfelelő, vagy hiányos megfizetését, tehát adóhiányt is megállapíthat.

Jogkövetkezmények környezetvédelmi termékdíj hiány esetén:

1, A keletkezett adóhiány megfizetését előírja a hatóság

2, Termékdíj bírság kiszabása (a megállapított adóhiánnyal azonos mértékű)

3, Mulasztási bírság az Art.-ban foglaltak alkalmazásával, legfeljebb 500 ezer forintig

4, Lefoglalás és elkobzás (Az állami adó- és vámhatóság a termékdíjköteles termékhez kapcsolódó eljárása során lefoglalást rendelhet el)

Fő tevékenységünk:

1, Termékdíj köteles termékek meghatározása, felmérése helyszíni bejárás alapján

2, Bejelentkezés az illetékes hatósághoz, vagy a bejelentések módosítása szükség szerint

3, A termékdíj bevalláshoz szükséges nyilvántartási rendszer kialakítása, majd a környezetvédelmi termékdíj törvénynek megfelelő vezetése

4, Termékdíj bevallások elkészítése

5, A kialakított termékdíjas rendszer folyamatos költséghatékony optimalizálása

6, Jogszabálykövetés
 
7, Oktatás

 

Amennyiben a vállalkozása által folytatott tevékenységek során felmerül a környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség kérdése, vállaljuk a vállalkozás tevékenységének teljes áttekintését és a tapasztaltak alapján a jogszerű környezetvédelmi termékdíj nyilvántartási és bevallási folyamatok kiépítését, a felmerült kérdések szakszerű megválaszolását. Egyedi esetekben, amikor a környezetvédelmi termékdíj szabályozás alá tartozás, vagy valamely előírás értelmezése a vállalkozás szempontjából nem egyértelmű, vállaljuk állásfoglalás elkészítését és a hatósághoz történő benyújtását.

Megbízás esetén pedig képviselőként vállaljuk a környezetvédelmi termékdíj nyilvántartás vezetését havonta és a bevallás elkészítését negyedévente, illetve évente, melyet elektronikus formában továbbítunk a hatóság felé. Vállaljuk továbbá a bejelentési kötelezettség teljesítését, termékdíj-visszaigénylési eljárásoknál a közreműködést. Ezen kívül kapcsolatot tartunk a hatóság megyei igazgatóságaival. A környezetvédelmi termékdíj bevallás elmulasztása esetén az elévülési időn belül vállaljuk a bevallások utólagos elkészítését.

Rendelkezünk vámügynöki engedéllyel és AEO C tanúsítvánnyal.

Szakértői tanácsadásra van szüksége?

Tevékenységeink

Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás és ügyintézés

Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás, teljes körű ügyintézés, jogszabályi megfelelőség vizsgálat – A kialakított termékdíjas rendszer folyamatos költséghatékony optimalizálása.

Energia vámkezelés

A Vámőr Kft. az energia piac liberalizációja óta segíti partnereit a hatóságokkal való minél egyszerűbb és gördülékenyebb együttműködésben.

Jövedéki tanácsadás és ügyintézés

Jövedéki tanácsadás a jogszerű gazdálkodói működéshez; jövedéki tevékenységhez szükséges jövedéki engedély beszerzése; jövedéki termék tekintetében tarifális besorolás, esetlegesen KÉV ügyintézés.

INTRASTAT tanácsadás és ügyintézés

Teljes körű intrastat ügyintézés, szaktanácsadás – Rendelkezünk az Intrastat adatszolgáltatások elkészítéséhez szükséges hatósági regisztrációval, kapcsolattal és szakértelemmel, magyar és angol nyelven.

Vámtanácsadás, vámfizetés megosztás, összevont vámfizetés

Megbízóink számára elérhetővé teszünk egy olyan rendszert, amely leegyszerűsíti a vámhatározatok pénzügyi rendezését és amelyet a vámhatósággal szoros együttműködésben üzemeltetünk.

Hulladékgazdálkodási ügyintézés

Az Országgyűlés 2012 év végén elfogadta, és 2013. január 1.-jén hatályba lépett a hulladékról szóló törvény (Ht.), amely új szabályokat és fogalmakat vezetett be a hulladékokkal kapcsolatosan.