logo_vamor
Keresés
Close this search box.

Jövedéki tanácsadás és ügyintézés

jovedeki-szabalyozas

A jövedéki szabályozás célja:

Az Országgyűlés 2016. június 7-én elfogadta az új jövedéki szabályozást (2016. évi LXVIII. törvény), melynek hatályba lépése több alkalommal is csúszott. Önmagában az, hogy sorozatosan új időpont került meghatározásra, éppen azt támasztja alá, hogy olyan átfogó változások történtek, amelyek bevezetése nem megy egyszerűen sem a hatóság, sem a gazdálkodók oldaláról.

Az új szabályozás elsődleges és legfontosabb céljai az egyszerűsítés, az egységesítés, a gazdálkodók adminisztrációs terheinek csökkentése, az elektronizáció valamint az adóbeszedés hatékonyságának növelése volt, és ennek érdekében az új szabályozás meghatározó tartalmi és szerkezeti változtatásokat tartalmaz.

Jövedéki termékek:

Energiatermék:

Dohánygyártmány:

Alkoholtermék:

Hatályos jövedéki jogszabályok:

Szükséges ismeretek a jövedéki törvény által támasztott kötelezettségek elvégzéséhez:

1, A jövedéki törvény szabályozása alá eső termékek meghatározásának alapvető feltétele a termékek megfelelő áruismerete és a minimális áruosztályozási tájékozottság
2, A jövedéki szabályozás részletes ismerete
3, Bejelentések, bevallások, kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok ismerete
4, Végül, de nem utolsó sorban hasznos a több éves tapasztalat

Jogkövetkezmények:

Jövedéki bírság: Az a személy, aki a jövedéki törvényben meghatározott kötelezettségét megszegi, jövedéki bírsággal sújtható

1, A központi költségvetésnek vagyoni hátrány okozása esetén, a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány mértékének kétszeresétől ötszöröséig terjedő összegig, de legalább 30 ezer forintig,
2, Ha a jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő kétséget kizáróan adózott termékeket forgalmaz, de nem rendelkezik jövedéki engedéllyel, a kivetendő jövedéki bírság alapja a kereskedő termékköre szerinti jövedéki engedélyhez e törvényben előírt jövedéki biztosíték összegének és azon napok számának szorzata, amely alatt a kereskedő a jövedéki bírság kivetéséig engedély nélkül folytatta tevékenységét. A jövedéki bírság mértéke a bírságalapnak és a jövedéki bírság kivetése időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese 365-öd részének a szorzata, de legalább 500 ezer forint,
3, a szárított és fermentált dohány előállításával, tárolásával és kereskedelmével összefüggő kötelezettségszegés esetén kilogrammonként 100 ezer forinttal,
4, a cukorcefre adóraktáron kívüli előállítása, birtoklása esetén kilogrammonként 3 ezer forinttal, de legalább 100 ezer forintig,
5, az egyéb, előzőek alá nem tartozó kötelezettségszegések esetén a magánszemély 300 ezer forintig, a gazdálkodó szervezet 750 ezer forintig.

Egyéb bírság: Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül végzi a párlat előállítását, továbbá a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy a jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az érintett a felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja

A jövedéki adó szabályozással kapcsolatban az alábbi szolgáltatással állunk ügyfeleink rendelkezésére:

Rendelkezünk vámügynöki engedéllyel és AEO C tanúsítvánnyal.

Szakértői tanácsadásra van szüksége?

Tevékenységeink

Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás és ügyintézés

Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás, teljes körű ügyintézés, jogszabályi megfelelőség vizsgálat – A kialakított termékdíjas rendszer folyamatos költséghatékony optimalizálása.

Energia vámkezelés

A Vámőr Kft. az energia piac liberalizációja óta segíti partnereit a hatóságokkal való minél egyszerűbb és gördülékenyebb együttműködésben.

Jövedéki tanácsadás és ügyintézés

Jövedéki tanácsadás a jogszerű gazdálkodói működéshez; jövedéki tevékenységhez szükséges jövedéki engedély beszerzése; jövedéki termék tekintetében tarifális besorolás, esetlegesen KÉV ügyintézés.

INTRASTAT tanácsadás és ügyintézés

Teljes körű intrastat ügyintézés, szaktanácsadás – Rendelkezünk az Intrastat adatszolgáltatások elkészítéséhez szükséges hatósági regisztrációval, kapcsolattal és szakértelemmel, magyar és angol nyelven.

Vámtanácsadás, vámfizetés megosztás, összevont vámfizetés

Megbízóink számára elérhetővé teszünk egy olyan rendszert, amely leegyszerűsíti a vámhatározatok pénzügyi rendezését és amelyet a vámhatósággal szoros együttműködésben üzemeltetünk.

Hulladékgazdálkodási ügyintézés

Az Országgyűlés 2012 év végén elfogadta, és 2013. január 1.-jén hatályba lépett a hulladékról szóló törvény (Ht.), amely új szabályokat és fogalmakat vezetett be a hulladékokkal kapcsolatosan.