logo_vamor
Keresés
Close this search box.

Vámtanácsadás

Vámtanácsadás

A vámtanácsadás keretében személyre szabott tanácsokkal látjuk el felmerült vám problémái megoldása érdekében, adózási és logisztikai szempontokat is figyelembe véve.

Áruosztályozással és adóbesorolással kapcsolatos tanácsadás, vámtarifaszámok meghatározása.

Cégünk 1998 óta folyamatosan jelen van ezen a területen, vámszakértői és nemzetközi szállítmányozási szakképzettséggel és tapasztalattal is rendelkezünk.

Jelentős tapasztalattal rendelkezünk, mely tudás alapját vámhatósági oldalon szerezte meg több kollégánk.

Eseti vámkezelési megbízások kitöltése

2021 január 1-jén egy új korszak vette kezdetét az Egyesült Királyság és az EU kereskedelmében. Forduljon hozzánk, amennyiben vállalkozása rendszeres export és import tevékenységet folytat a szigetországgal.

Mi segítünk Önnek a vámkezelési megbízás kitöltésével és a szükséges dokumentumok beszerzésével kapcsolatban.

Halasztott vámfizetési engedély

A halaszott vámfizetés alkalmazható normál és egyszerűsített vámeljárás során is. Funkciója, hogy a vámtartozás megfizetésére szolgáló határidőt az általános 10 napról 30 napra tolja ki, egyszerűsítve ezáltal a nagy mennyiségű vámkezelést bonyolító gazdálkodók vámtartozás megfizetéséhez kapcsolódó adminisztrációt. Az engedély iránti kérelmet alapvetően a Kiemelt Adó és Vámigazgatóságnál kell benyújtani, de ha egyszerűsített árunyilatkozat benyújtása vagy a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzése kapcsán kérelmeznek halasztott vámfizetést, úgy ezen kérelmeket az általános illetékességi szabályok szerinti igazgatóságoknál kell benyújtani. A halasztott vámfizetésre vonatkozó engedély megadásának feltételei: vámbiztosíték nyújtása, kérelem benyújtását megelőző évben a vámhatóságnál, állami adóhatóságnál nem keletkezett vám, adó és járulék tartozás, a cég nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt, szakmai ágazatvezető három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik

A halasztott vámfizetésnek három fajtája van. Ebből az első, amikor minden egyes vámtartozás tekintetében külön-külön tételenként számítódik a halasztás, így ez esetben a 30 nap a közlést követő naptól számítódik. A második típus, amikor együttesen veszik könyvelésbe az adott időtartamon belül keletkezett vámtartozásokat. Ilyen esetben a halasztás időtartama az összevonás végétől számítódik, azonban a 30 napból le kell vonni az összevonással érintett napok felét. A harmadik típusnál egyetlen bejegyzéssel vesznek könyvelésbe valamennyi vámtartozást, amely 31 napon belül keletkezett. A 30 napból itt is le kell vonni a halasztással érintett napok felét.

Hatályos jogszabályok az engedély megszerzéséhez

Amennyiben tehát az Ön cégénél egy hónapban több fizetési kötelezettség is keletkezik a vámhatóság által kezelt folyószámlák tekintetében, továbbá az ezzel kapcsolatos adminisztráció nem egy ember kezében van, indokolt igénybe venni szolgáltatásunkat.

AEO engedély

Rendelkezünk vámügynöki engedéllyel és AEO C tanúsítvánnyal.

Szakértői tanácsadásra van szüksége?

Tevékenységeink

Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás és ügyintézés

Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás, teljes körű ügyintézés, jogszabályi megfelelőség vizsgálat – A kialakított termékdíjas rendszer folyamatos költséghatékony optimalizálása.

Energia vámkezelés

A Vámőr Kft. az energia piac liberalizációja óta segíti partnereit a hatóságokkal való minél egyszerűbb és gördülékenyebb együttműködésben.

Jövedéki tanácsadás és ügyintézés

Jövedéki tanácsadás a jogszerű gazdálkodói működéshez; jövedéki tevékenységhez szükséges jövedéki engedély beszerzése; jövedéki termék tekintetében tarifális besorolás, esetlegesen KÉV ügyintézés.

INTRASTAT tanácsadás és ügyintézés

Teljes körű intrastat ügyintézés, szaktanácsadás – Rendelkezünk az Intrastat adatszolgáltatások elkészítéséhez szükséges hatósági regisztrációval, kapcsolattal és szakértelemmel, magyar és angol nyelven.

Vámtanácsadás, vámfizetés megosztás, összevont vámfizetés

Megbízóink számára elérhetővé teszünk egy olyan rendszert, amely leegyszerűsíti a vámhatározatok pénzügyi rendezését és amelyet a vámhatósággal szoros együttműködésben üzemeltetünk.

Hulladékgazdálkodási ügyintézés

Az Országgyűlés 2012 év végén elfogadta, és 2013. január 1.-jén hatályba lépett a hulladékról szóló törvény (Ht.), amely új szabályokat és fogalmakat vezetett be a hulladékokkal kapcsolatosan.